Maak goed gebruik van 2020

Publicatiedatum: 9 juni 2020 14:10
Op dit moment zitten de meeste uitvoeringsorganisaties midden in het oplossen van de uitval van de modelmatig bepaalde gebruiksoppervlakte. In 2021 moet de waardering al worden gedaan op basis van de gebruiksoppervlakte voor belastingjaar 2022. Werk aan de winkel dus!

Overgang naar gebruiksoppervlakte: waar moet u rekening mee houden?

Helaas zal het niet zo zijn dat het aanpassen van de maatvoering van kubieke meters naar gebruiksoppervlakte geen verdere acties met zich mee zal brengen. De bruto inhoud van een woning omvat veel meer dan de gebruiksoppervlakte van een woning. Zo kan het zijn dat twee woningen meer dan 80 m3 van elkaar afwijken, maar qua gebruiksoppervlakte identiek zijn doordat een deel van de zolderruimte lager is dan 1,50 m. Dus, hoe borgt u dat het waarderingssysteem rekening houdt met de verschillen tussen deze woningen?

Controleer de objectgegevens op juistheid 

Wilt u de nieuw bepaalde gebruiksoppervlaktes laten controleren, dan zijn het gehele jaar administratieve controles en vergelijkingen mogelijk. Daarnaast worden deze maanden waarschijnlijk ook uw luchtfoto’s geleverd van 2020. Hiermee kan een actuele 3D-controle plaatsvinden, om te zien hoeveel gebruiksoppervlak er in een pand past. Thorbecke heeft inmiddels al de eerste luchtfoto’s en hoogtemodellen uit 2020 toegepast in OppMate. Eventuele onjuistheden in de gebruiksoppervlakte kunnen ook harder doortellen in de modelwaardering. De gemiddelde eenheidsprijs per kubieke meter ligt gemiddeld zo’n 3 tot 4 keer lager dan de prijs per vierkante meter. Ten slotte zijn er bij het oplossen van de uitval van de modelmatige berekening van de gebruiksoppervlakte naar alle waarschijnlijkheid ook veel objectgegevens gemuteerd, niet alleen in de WOZ-objecten, maar ook in de panden, verblijfsobjecten en BAG-WOZ koppeling. Deze wijzigingen kunnen een stijging van de waarde veroorzaken of een inconsistentie blootleggen, maar dit moet uiteraard wel worden gecontroleerd. Dit betekent dat u dit jaar heeft om de modelinstellingen dusdanig te ‘tunen’ dat de burger geen hinder ondervindt van een afwijkende maatvoering als waarderingsgrondslag.   

Voer een schaduwwaardering uit

In dit kader adviseren wij u om een ‘schaduwwaardering’ uit te voeren. Een schaduwwaardering is een waardering in de testomgeving van uw eigen waarderingsapplicatie. Maar wat is de beste wijze om dit te doen? En volstaat alleen het eigen waarderingsmodel of kunt u ook gebruik maken van innovatieve hulpmiddelen? Onze modelspecialisten hebben hier een Plan van aanpak voor ontwikkeld dat u helpt om de knelpunten in uw huidige model bloot te leggen.
Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl
Volg ons via
Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl