Je weet wel… ‘autorisaties’…

Publicatiedatum: 15 april 2019 11:50
Allemaal weten we dat we er iets mee moeten, maar er ook daadwerkelijk wat van maken is de grootste uitdaging. De gemeente Berg & Dal ging de uitdaging aan. Zij vroeg Thorbecke om te kijken naar het proces rondom medewerkers die in dienst komen, uit dienst gaan of wisselen van functie, taken of werkzaamheden. Een ogenschijnlijk helder gekaderd proces waar toch veel meer bij komt kijken zodra je er in duikt… Thorbecke adviseur Adriënne Bombeld vertelt meer.

Een leuke puzzel

‘De doelstelling was om te komen tot een sluitend proces dat voldoet aan het geldende informatie-, beveiligings- en privacy beleid. Een leuke puzzel, zeker gezien de vele en verschillende belangen. Om het project te kunnen realiseren is gekozen voor een duidelijke, sturende projectaanpak. Eerst gaan we in gesprek met stakeholders zoals P&O, diverse applicatiebeheerders, facilitaire zaken, externe ICT leverancier (iRvN), DIV salarisadministratie, KCC, privacy officer(s), CISO (Chief Information Security Officer (CISO) en ISO (Information Security Officer. Ondertussen voeren we ook deskresearch uit naar beschikbare documenten zoals beleidsplannen, richtlijnen voor audits en samenwerkingsafspraken. 

Analyse van de vragen

Op basis van de verkregen informatie is een analyse gemaakt over de volgende vragen; wat zijn harde eisen en wensen waaraan voldaan moet worden? Wie heeft welke informatie nodig? Hoe kunnen we elkaar (beter) gaan begrijpen? En hoe kunnen we alles samenvoegen tot één sluitend proces? Met de uitwerkingen en een concept-proces onder de arm is er een sessie gestart waar alle stakeholders bij aanwezig waren. Stap voor stap is de analyse gezamenlijk doorgelopen evenals het concept-proces. Ook zijn alle openstaande vragen gesteld. Kortom: genoeg input voor het verdere proces. 

Procesbeschrijving  

Alle informatie is uiteindelijk verwerkt in een sluitende procesbeschrijving. Eerst nog een check bij alle stakeholders en daarna was het tijd om het proces in te richten, betrokkenen te informeren, uitleg-momenten te organiseren en daadwerkelijk live te gaan. Op dit moment is het proces ‘live’ en wordt het verloop en de werking gemonitord zodat er over enkele weken een grondige evaluatie kan plaatsvinden. De gemeente weet wat zij moet doen. En waarom en hoe. Zij heeft nu zelf concreet de tools in handen voor een nog meer sluitende administratie.’


OpdrachtgeverContact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl
Volg ons via
Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl