Inrichten Gegevenshuis Het Hogeland

Publicatiedatum: 12 februari 2019 11:17
Voor de nieuw gevormde gemeente Het Hogeland (samenvoeging van Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond) is een visie opgesteld. Eén van de speerpunten in deze visie is ‘De basis op orde’. Dit houdt in dat de basis voor een optimale dienstverlening aan de burger en andere afnemers van gemeentelijke informatie, diensten of producten goed moet zijn. Eén van die basis elementen zijn de gegevens die worden verzameld, beheerd en beschikbaar gesteld. Dit gebeurt onder andere in basis- en kernregistraties. Om invulling te geven aan de ambitie om de basis op orde te hebben, is besloten om binnen deze gemeente een zelfstandig team verantwoordelijk te maken voor het beheren van gegevens binnen de gemeente.

Gegevenshuis Het Hogeland

Dit team, Gegevenshuis Het Hogeland (GHH), wordt onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de basis- en een aantal kernregistraties. Een verantwoordelijkheid die bij de oude gemeenten versnipperd over verschillende afdelingen was belegd. Robert Zondervan, adviseur bij Thorbecke, is aangesteld als projectleider inrichting Gegevenshuis bij gemeente Het Hogeland. Hij vertelt meer over dit inrichtingstraject en zijn rol als onafhankelijk adviseur.

Verbetering van de kwaliteit 

‘Naast het beheer van de basis- en kerngegevens zal het team GHH ook verantwoordelijk worden voor de kwaliteit van de verzamelde gegevens. Hierdoor zal, zo is de verwachting, de kwaliteit van de gegevens alleen maar toenemen en op een niveau komen waarmee een derde doel van  team GHH kan worden behaald. Dat doel is het beschikbaar stellen van (gecombineerde) gegevens waarmee informatie ontstaat, die bruikbaar is voor het beter uitvoeren van taken en het maken van beleid. Datagedreven sturen en werken dus. En dat is ook een ambitie in de visie van gemeente Het Hogeland. Zo is de cirkel weer mooi rond. 

Interessante rol als onafhankelijk projectleider

Als projectleider voor de inrichting van Het Gegevenshuis inventariseer ik welke werkzaamheden over moeten gaan naar het GHH en welke binnen de vakafdelingen blijven. Ook houd ik mij bezig met het inrichten van het kwaliteitsregime en bekijk ik welke gevolgen de wijzigingen hebben voor de verschillende werkprocessen. In eerste instantie verwerk ik al deze informatie in een adviesdocument over de inrichting. Daarna wordt op basis van dit document een plan van aanpak opgesteld. Als onafhankelijk adviseur heb ik een interessante rol in dit project. Bij inrichtingsvraagstukken zoals deze komt namelijk ook vaak het gevoel van medewerkers om de hoek kijken. Doordat werkzaamheden worden overgeheveld van het ene naar het andere team, kan er een gevoel ontstaan dat er taken worden ‘’weggenomen’’ en dat anderen zich ‘’bemoeien’’ met de processen. Door mijn onafhankelijkheid en de afstand die ik heb tot beide kanten ben ik goed in staat om mogelijke gevoelens van ontevredenheid weg te nemen. En dat komt een prettige en efficiënte samenwerking ten goede.’Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl
Volg ons via
Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl