‘’Indexeren is niet altijd de beste oplossing.’’

Publicatiedatum: 30 november 2022 10:30
We spraken Pim Sacré, registertaxateur bij Thorbecke, over de snel stijgende bouwkosten. Hij vertelde ons hoe belangrijk het is de marktontwikkelingen nauwgezet te volgen. Zéker in het geval van specifieke en bijzondere objecten die ons land rijk is.

Herbouwwaarde taxeren

Herbouwwaarde taxaties voeren wij doorgaans projectmatig uit. We taxeren dan bijvoorbeeld alle panden in eigendom van een gemeente. Hierbij komen wij zeer uiteenlopende panden tegen zoals woningen, gemalen, bruggen, kerkgebouwen, zwembaden, scholen enz. Door onze jarenlange ervaring en expertise kunnen wij deze opdrachten op een juiste manier uitvoeren en krijgen onze opdrachtgevers per object een volledig en deskundig rapport aangeleverd. Zeker bij het bepalen van de herbouwwaarde van bijzondere objecten en monumenten is expertise van essentieel belang. Onze taxateurs zijn goed op de hoogte van marktontwikkelingen en passen hun expertise toe op de taxaties. 

De verzekerde som indexeren

Vooropgesteld: indexeren van de verzekerde som is een goede zaak. In veel gevallen is hier helemaal niets mis mee, mits er een goed en geldig taxatierapport aan ten grondslag ligt. Verzekeraars passen een standaard indexering toe op de verzekerde herbouwwaarde. Als er echter niet regelmatig wordt getaxeerd, kan dit leiden tot een cumulatieve stijging van de verzekerde waarde. Die waarde kan na een aantal jaren flink afwijken van de werkelijke waarde van het vastgoed. Zeker als er in de tussenliggende jaren wijzigingen aan het vastgoed zijn geweest. Met het oog op de toekomst is dit een belangrijk aandachtspunt. Zeker nu er steeds meer verwacht wordt van vastgoedeigenaren als het gaat om verduurzaming van vastgoed. Dit vraagt vaak om een flinke investering, die uiteraard ook meeverzekerd moet worden. Soms wordt hierbij, ten onrechte, gedacht dat de herbouwwaarde evenredig stijgt met de gedane investering.

Dát vraagt om specifieke expertise

Sinds een jaar merken wij dat de bouwkosten aanzienlijk stijgen en dat de kosten voor bouwproducten sterk schommelen. Zo stegen de bouwkosten in het eerste kwartaal van 2022 met ongeveer 15% en de verwachting is dat deze stijging het komende jaar gestaag zal doorzetten. Als wij de stijging van diverse materialen en arbeid één op één overnemen in de herbouwwaardeberekening zal dit een onjuist beeld geven van de herbouwwaarde. Daarom kijken wij naar de structurele kostenontwikkeling en gaan wij niet uit van actuele dagprijzen. Toch kan de stijging van diverse kosten ervoor zorgen dat de verzekerde waarde niet meer marktconform is. Daarbij bestaat er een risico op onderverzekering. 

Over de datum?

Herbouwwaardetaxaties hebben een beperkte geldigheidsduur. Voor de inventaris is de geldigheid drie jaar en voor gebouwen zes jaar. Bij een taxatierapport waarvan de geldigheidstermijn is vervallen, loopt u het risico dat bij schade de dagwaarde wordt uitgekeerd. En niets meer dan dat. Niet onverstandig dus om uw vastgoedportefeuille regelmatig door te nemen én tijdig uw verzekeringspolis tegen het licht te houden. Voorkom discussie en laat uw vastgoed tijdig, maar ook bij tussentijdse wijzigingen taxeren. Zo heeft u de garantie van de juiste verzekerde waarde en volledige schadevergoeding.

 

 

Contact
Telefoon: 088-8883000
E-mail: info@thorbecke.nl
 
 
Volg ons via
 
 

Terug naar

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl