Hoe tillen we de kwaliteit van gegevens naar een hoger niveau?

Publicatiedatum: 16 april 2020 08:47
Het zal niemand ontgaan zijn: uitstel van de deadline voor de implementatie van de omgevingswet. Geen afstel en gezien de complexe opgave geen reden om niet door te gaan op de ingeslagen weg. Eigenlijk een mooie kans om de basis nog beter op orde te krijgen. Hier plukt u ook de vruchten van bij bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van data gedreven werken. Adviseur Lissa Sampimon-Tonnema vertelt meer.

Kwaliteitsverbetering

‘Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het DSO is het digitale loket waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. De gegevens uit de basis- en kernregistraties vormen een belangrijk fundament voor het DSO. Het is voor de werking van het DSO essentieel om de gegevens in de basis- en kernregistraties goed op orde te hebben. De gegevens in de Basis- en Kernregistraties dienen zo goed mogelijk overeen te komen met de werkelijkheid. De praktijk leert echter dat de gegevens in de registraties hier nog niet altijd aan voldoen. Een belangrijke vraag die daarom bij gemeenten speelt is: hoe krijgen we de kwaliteit van gegevens naar een hoger niveau?’

Integraal gegevensbeheer

‘Het antwoord op eerdergenoemde vraag is niet eenduidig, maar een belangrijk onderdeel is het meer integraal beheren van de gegevens in de organisatie. Bij veel gemeenten is het beheer van de basis- en kernregistraties belegd bij verschillende teams of afdelingen. Communicatie tussen deze teams of afdelingen laat nog vaak te wensen over. Vaak zijn de processen voor de bijhouding van gegevens nog niet op elkaar afgestemd of kan een en ander efficiënter en effectiever. De teams of afdelingen moeten met elkaar in gesprek gaan en weten van elkaar wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is. Ook dienen er afspraken te worden gemaakt over het aanleveren van de benodigde gegevens, de tijdigheid en de gewenste kwaliteit van de data. Integraal gegevensbeheer is vooral nodig om de keten beter te laten functioneren. Het functioneren van het ene proces is afhankelijk van de gegevens die door een ander proces worden aangeleverd. Om elkaar scherp te houden is het aan te bevelen om regelmatig bestands- en consistentiecontroles uit te voeren van de gegevens in de registraties om onjuistheden en verschillen op te sporen en aan te passen. De fysieke leefomgeving verandert snel en deze veranderingen dienen zo snel mogelijk opgespoord te worden. Bij Thorbecke voelen wij ons als een vis in het water bij een dergelijk veranderingsproces. Hierin komt namelijk alle kennis en vaardigheden van onze adviseurs samen, zoals data, processen en motiveren tot anders werken…’Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl
Volg ons via
Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl