Het nieuwe taxatierapport Wonen van de NRVT

Publicatiedatum: 17 mei 2021 09:59
Vanaf 1 juli 2021 gaan de woningtaxateurs werken met een nieuw model taxatierapport. Dit rapport is gelanceerd door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Het rapport is vernieuwd in samenwerking met de NVM, Vastgoedpro, VBO, NHG, NWWI, De Nederlandse Vereniging van Banken en Stichting Opmaat.

Kwaliteitsverbetering taxatierapport Wonen

Vanuit diverse marktpartijen bestond de wens om de kwaliteit van woningtaxaties naar een hoger niveau te tillen. Het nieuwe taxatierapport Wonen staat meer stil bij de onderwerpen duurzaamheid en de bouwkundige staat van de woning. De huidige bouwkundige keuring wordt niet vervangen door dit rapport, maar er wordt wel een indicatie gegeven van extra kosten en risico’s op het gebied van verduurzaming van de woning, herstel van onderhoudsachterstand, eventuele problemen bij de fundering en andere bouwkundige gebreken aan de woning. De eisen van het klimaatakkoord die voor de toekomst gesteld zijn, komen ook aan bod. En er kan nagegaan worden in hoeverre de woning hier reeds aan voldoet. Er wordt in het nieuwe taxatierapport Wonen ook meer aandacht besteed aan onder andere de onderbouwing van de waarde, de Vereniging van Eigenaars en erfpacht.

Leesbaarheid van het rapport

Naast verdiepingsslagen op het inhoudelijk vlak is er ook gedacht aan de leesbaarheid van het nieuwe taxatierapport Wonen. De teksten zijn in begrijpelijke taal geschreven, het rapport is hierdoor voor alle belanghebbende beter te interpreteren. 

Extra opleidingseisen

De taxateurs die al ingeschreven zijn in de Kamer Wonen van het NRVT hebben een examen moeten afleggen om straks met dit nieuwe taxatierapport Wonen te mogen werken. Dit examen is voorafgegaan door een extra opleiding. Er kan alleen deelgenomen worden aan deze opleiding als de taxateurs voldoen aan alle NRVT-eisen voor de permanente educatie en de praktijkervaring. De Register Taxateurs van Thorbecke met een inschrijving in de Kamer Wonen zijn inmiddels allemaal geslaagd voor dit examen. Bij Thorbecke zijn we dus helemaal klaar om te starten met dit nieuwe taxatierapport!

Bron: NRVT en NVM

 

 

Contact
Telefoon: 088-8883000
E-mail: info@thorbecke.nl
 
 
Volg ons via
 
 

 

Terug naar

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl