Gegevensmanagement bij gemeente Zwolle

Publicatiedatum: 5 juni 2019 09:48
Erik Euwema, senior adviseur informatiemanagement bij Thorbecke, ondersteunt momenteel de gemeente Zwolle als interim gegevensmanager. Hij vertelt ons meer.

Aan de slag bij gemeente Zwolle

‘Binnen gemeente Zwolle neemt gegevensmanagement al een flink aantal jaren een belangrijke plek in. Ook hier gaat het er bij gegevensmanagement om de juiste data op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. De gemeente heeft hiervoor een gegevensmanager gepositioneerd. Deze gegevensmanager vormt op basis van de processen, opgaven en uitdagingen een virtueel team om zich heen. Afhankelijk van de vraag van de organisatie worden er dus verschillende mensen uitgenodigd mee te denken én mee te doen als het gaat om vraagstukken op het gebied van gegevens. Het kan gaan over distributiesystemen, geo-informatie, gegevensleveringsovereenkomsten, autorisaties binnen distributiesystemen in relatie tot de AVG, de gegevensuitwisseling met externe partijen etc. Daarnaast is er vanuit beleidsafdelingen veel vraag naar statistische- of beleidsinformatie. 

Tijdelijke ondersteuning

Gegevensmanagement helpt gemeenten om zeker te weten dat de juiste data wordt gebruikt vanuit bijvoorbeeld de basis- of kernregistraties.  Eén van de ambities van de gemeente Zwolle is het datagestuurd werken. Gegevensmanagement heeft hier een belangrijke rol door het ad-hoc of procesmatig leveren van de juiste gegevens. Dit geeft uitdagingen op het gebied van ICT, processen, beheer en beveiliging. Denk aan logging en privacy. Waar gegevensmanagement ook regelmatig mee te maken heeft zijn wetswijzigingen. Voorbeelden zijn de omgevingswet, BAG 2.0 en BRK levering. Kortom, gegevensmanagement is een continu proces dat ook continu gemonitord dient te worden. Nu de gegevensmanager bij Gemeente Zwolle met pensioen is, neem ik daarom de werkzaamheden waar totdat er een definitieve invulling van de vacature is. Zo blijft alles goed doorlopen. En als er een nieuwe gegevensmanager is aangesteld, zorg ik uiteraard voor een juiste overdracht!’Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl
Volg ons via
Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl