Gegevensmanagement bij gemeente Meijerijstad

Publicatiedatum: 5 juni 2019 09:53
Voor gegevensmanagement zijn er meerdere definities te vinden. Een prima definitie is  ‘het totaal van activiteiten dat zorgt voor het op de juiste tijd, van de juiste kwaliteit beschikbaar stellen van de juiste gegevens’. ‘’De grote vraag die wij van veel organisaties krijgen, is: hoe organiseren we dit?’’ Zo vertelt adviseur Hans van Vulpen ons.

Samen succesvol organiseren

‘’Hoe organiseren we dit? Die vraag hebben we bij diverse gemeenten inmiddels succesvol beantwoord. Bij gemeente Meierijstad hebben we met het team gegevensbeheer een eigen missie en visie opgesteld van wat zij wil bereiken en waaraan het moet voldoen. Op basis van deze missie en visie, die overigens dicht bij de hierboven genoemde definitie liggen, is het team vormgegeven en zijn de verbindingen tussen diverse basis- en kernregistraties ingericht. 

Integraal beheer 

Daarbij is de keuze gemaakt om de basisregistraties, de BOR-geometrie en de GEO-omgeving integraal te beheren. Binnen het team zijn er GEO-specialisten die zich richten op de GEO-georiënteerde gegevens en beheerders die zich richten op de meer administratieve gegevens. Binnen het team vindt roulatie van werkzaamheden plaats, zodat alle gegevensbeheerders elkaars werk over kunnen nemen. 

De juiste kwaliteit

Om de gewenste kwaliteit te behalen, hebben we in het team een vorm van kwaliteitsorganisatie ingebed. Bij elk proces en uitwisselingsmoment van gegevens tussen de registraties of met een andere afdeling, zijn afspraken gemaakt over tijdigheid en gewenste kwaliteit van de data. Al deze afspraken zijn beschreven en worden door de Kwaliteitsbeheerder Gegevens bewaakt. Zij monitort op tijdigheid en kwaliteit van gegevens. Deze afspraken worden een aantal keer per jaar geëvalueerd met de verschillende betrokkenen, zodat de afspraken ook altijd actueel zijn. Als blijkt dat een gekozen afspraak niet voldoende werkt, wordt deze aangepast en direct ingezet in het team, benoemd in de kwaliteitsafspraken én gemonitord door de kwaliteitsbeheerder. Doordat met alle betrokken partijen terugkerende afspraken zijn gemaakt, blijkt dat het ingezette gegevensmanagement ook daadwerkelijk blijft functioneren en verbeteren.‘’Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl
Volg ons via
Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl