Gebruiksoppervlakte als basis voor de WOZ. Wat betekent dit voor de BAG?

Publicatiedatum: 15 november 2021 10:35
Gemeenten zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest met de transitie van inhoud van woningen naar gebruiksoppervlakte. In 2022 dient immers de WOZ-waardebepaling voor woningen gebaseerd te zijn op een nauwkeurig ingemeten gebruiksoppervlakte, op basis van de meetinstructie NEN 2580. Maar wat betekent dat nu voor de BAG?

Berekening van gebruiksoppervlakte

Bij invoering van de BAG werd het attribuutgegeven ‘gebruiksoppervlakte ten behoeve van verblijfsobjecten’ veelal berekend uit de door VROM beschikbaar gestelde conversietabel. Hierbij werd massaal de inhoud van een woning middels een conversiefactor omgezet naar een gebruiksoppervlakte. In de beheerfase van de BAG werd vanaf 2011 voor de bepaling van de gebruiksoppervlakte bij nieuw- en verbouw door veel gemeenten gebruik gemaakt van inmeting vanaf bouwtekeningen. Een meer nauwkeurige werkwijze ten opzichte van de conversietabel.

Gebruiksoppervlakte hetzelfde in WOZ én BAG

De gebruiksoppervlakte van de WOZ moet overeenkomen met de gebruiksoppervlakte in de BAG. Daarom kan vanuit de WOZ worden verwacht dat de door de WOZ bepaalde gebruiksoppervlakte wordt overgenomen in de BAG-registratie. Een inwoner kan namelijk vrij eenvoudig in de BAG-viewer en in het WOZ-waardeloket dezelfde gebruiksoppervlakte zien. Deze oppervlakte staat ook nog eens in het taxatieverslag vermeld als optelling van de WOZ- deelobjecten. Ook een samenwerkingsverband dat de WOZ-werkzaamheden uitvoert, wil graag dat de BAG bij de deelnemende gemeenten alle gebruiksoppervlakten overneemt, die zij als samenwerkingsverband meet.

Wat als de gebruiksoppervlakte van de WOZ afwijkt van de gebruiksoppervlakte BAG?

Het is de bedoeling dat de meest betrouwbare oppervlakte zowel in de BAG als in de WOZ-administratie wordt geregistreerd, zodat beide registraties met elkaar in overeenstemming zijn. Daarbij kan in de WOZ-administratie deze gebruiksoppervlakte mogelijk zijn gesplitst in enkele WOZ-deelobjecten, maar de optelling van de gebruiksoppervlakten van die WOZ-deelobjecten moet dan overeenkomen met de gebruiksoppervlakte in de BAG.

De meest betrouwbare oppervlakte volgen

De meest betrouwbare oppervlakte dient te worden gevolgd. Deze betrouwbaarheid kan samenhangen met de wijze waarop de oppervlakte is bepaald. Een meting uit een bouwtekening is bijvoorbeeld betrouwbaarder dan een meting uit een 3D model, maar ook kan een actuele meting betrouwbaarder zijn dan een geregistreerde waarde van 12 jaar geleden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de meest betrouwbare oppervlakte zowel in de BAG als in de WOZ-administratie wordt geregistreerd, zodat beide registraties weer met elkaar in overeenstemming zijn.

Advies of hulp nodig? 

Thorbecke heeft adviseurs beschikbaar die uw organisatie verder kunnen helpen bij de afstemming tussen de WOZ- en de BAG- afdeling, met als doel het gezamenlijk (en toekomstig) gebruik van een eenduidige en betrouwbare gebruiksoppervlakte. Meer weten? We vertellen u graag over onze aanpak in een vrijblijvend gesprek. Bel: 088- 888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl. Of vul ons contactformulier in:
>> Ja, neem contact met mij op
 

 

 

Contact
Telefoon: 088-8883000
E-mail: info@thorbecke.nl
 
 
Volg ons via
 
 

Terug naar

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl