Energielabel C verplicht voor kantoorgebouwen

Publicatiedatum: 30 november 2021 09:07
‘’Als taxateur van bedrijfsmatig vastgoed komen we natuurlijk ook vaak bij kantoren, oud, nieuw en soms zelfs nog in aanbouw. Bij de nieuwe kantoorgebouwen zien we vaak dat er qua isolatievoorzieningen en duurzaamheid vanuit de bouw al goede maatregelen zijn genomen. Bij de oudere kantoorgebouwen schiet dit soms nog tekort. Er is vaak al wel over nagedacht maar het is er nog niet daadwerkelijk van gekomen. Dit heeft enerzijds vaak te maken met de bijbehorende kosten, anderzijds vaak door gebrek aan tijd om een en ander in werking te zetten.’’ Zo vertelt  Arthur Wilbers, registertaxateur bij Thorbecke.

Vanaf 2023 minimaal label C

‘’De wettelijke verplichting bestaat dat een kantoorgebouw groter dan 100 m² vanaf 2023 minimaal een Energielabel C moet hebben. Er is dus haast geboden voor kantoorpanden die nog niet voldoen aan de juiste duurzaamheidseisen. De boete voor eigenaren van kantoorgebouwen die in 2023 niet voldoen aan dit energielabel kan oplopen tot een bedrag van maximaal € 81.000,-. 

Voorkom afwaardering van de taxatiewaarde

Nú lijkt 2023 nog ver weg maar als taxateur moeten we de kosten en opbrengsten van een kantoorgebouw vaak inschatten voor een langere periode, bijvoorbeeld 15 jaar. Als een kantoorgebouw groter dan 100 m² nog niet over een label beschikt ten tijde van de taxatie ontkomen wij er dan ook niet aan om een inschatting te maken van de investeringskosten die nodig zijn om in 2022 tot minimaal energielabel C te kunnen komen. Dit betekent vaak een afwaardering van de uiteindelijke  taxatiewaarde. 

Ons advies

Wie een kantoorgebouw heeft dat niet minimaal aan label C voldoet, adviseren wij een offerte op te laten maken van duurzaamheidsmaatregelen. Vaak is dit ook gelijk een aanzet om het gebouw te verbeteren, waardoor ook weer een betere huurprijs kan worden gerealiseerd. Wij moeten dan als taxateur niet alleen kijken naar de kostenkant van de duurzaamheidsoperatie maar ook naar de potentieel hogere huurstroom. Hetgeen weer een positief effect heeft op de waarde van het kantoorgebouw.’’

Voor de volledigheid benadrukken we dat er enkele uitzonderingen zijn, zoals voor monumenten. Deze en andere handige tips vindt u op:www.rijksoverheid.nl

 

 

Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl

 

 

Volg ons via

 

 

Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl