Dijken uitgezonderd voor WOZ

Publicatiedatum: 21 augustus 2017 09:22
Vorig jaar heeft de Hoge Raad een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag bekrachtigd waarmee een deel van de grond bij een woning op een dijk werd uitgezonderd. Deze uitspraak leidt ertoe dat in dit soort bijzondere gevallen de WOZ-waarde lager zal zijn dan de marktwaarde, omdat een stuk van de tuin buiten aanmerking gelaten wordt. Het betreft die delen van de tuin die een "waterverdedigingswerk" zijn; hierbij wordt dus de dijk bedoeld.

Toezicht door de Waarderingskamer

De Waarderingskamer heeft eind juni 2017 gemeenten in een brief op de noodzaak gewezen het arrest van de Hoge Raad en de gevolgde jurisprudentie landelijk uniform toe te passen bij de WOZ-taxaties. Hiermee dient voor belastingjaar 2018 al rekening te worden gehouden. De Waarderingskamer heeft aangegeven hier op toe te zien. Omdat deze noodzakelijke toepassing van de regelgeving en de jurisprudentie mogelijk tot een extra inspanning voor uw organisatie leidt biedt Thorbecke u hierbij graag deskundige hulp.

Thorbecke onderzoekt en voert uit

De ervaren medewerkers van Thorbecke helpen u met de volgende werkzaamheden:

  • het raadplegen van de keur en de legger van het betreffende waterschap en het inventariseren van de onroerende zaken die betrokken zijn bij deze uitzondering
  • het bepalen in hoeverre de betrokken WOZ- objecten geheel of gedeeltelijk worden “geraakt” door de relevante waterverdedigingswerken
  • het bepalen van de “uit te zonderen oppervlakten”
  • het plaatselijk bezoeken van de betreffende objecten in combinatie met de controle van de primaire- en secundaire objectkenmerken
  • het inzichtelijk maken van de betreffende uitgezonderde oppervlakten in een (GIS) themakaart
  • het eventueel doorberekenen van de waarde-invloed aan de hand van uw taxatiemodel
  • het registreren van de code B (deels gebouwd/deels ongebouwd) van de betrokken WOZ objecten in uw WOZ- administratie (t.b.v. het waterschap)
  • communicatie naar de betrokken belanghebbenden

Meer weten?

Bel: 088- 888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl. We vertellen u graag meer over onze aanpak in een vrijblijvend gesprek.Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl