Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)

Publicatiedatum: 12 november 2019 11:13
Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) speelt een grote rol binnen de Omgevingswet. Het DSO is straks namelijk het digitale loket waarin de burgers alle informatie over de leefomgeving kunnen vinden. Al deze informatie wordt door de overheden aangeboden aan het DSO en opgenomen in de landelijke voorziening. Dat klinkt eenvoudig maar steeds meer gemeenten komen tot de ontdekking dat het verre van eenvoudig is… En dat terwijl veel informatie vóór 1 januari 2021 in het DSO moet staan.

Informatie op tijd in het DSO

Gemeenten moeten per 1 januari 2021 in elk geval voldoen aan het wettelijk minimum én het huidige niveau van dienstverlening. Aangezien er vanaf die datum geen alternatief meer is voor het DSO, moeten gemeenten er in elk geval voor zorgen dat veel beschikbare informatie over de fysieke ruimte daarin is opgenomen. Hiervoor moet de gemeente haar visie, actuele bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsnota’s in beeld hebben. De vraag die wij van veel gemeenten krijgen is: ‘Hoe zorgen we ervoor dat onze visie, plannen, verordeningen en beleidsnota’s op tijd én op de juiste wijze in het DSO staan zodat de burger de juiste informatie op zijn locatie te zien krijgt?’

Begrijpelijke taal voor burgers met toepasbare regels

Het Digitale Stelsel Omgevingswet presenteert alle gegevens over de fysieke leefomgeving zowel geografisch als tekstueel. De regels over de leefomgeving zijn op dit moment vaak nog tekstdocumenten die niet aan een locatie toe te wijzen zijn. Dat geldt vooral voor de verordeningen en beleidsnota’s. Hier is dus nog werk aan de winkel voor veel gemeenten. In het DSO staan straks ook erg veel juridische regels waarin staat wat op welke locatie de mogelijkheden zijn. Die regels zijn voor de gemiddelde burger lastig te lezen en te begrijpen. Om burgers te helpen is het mogelijk om zogenaamde ‘’toepasbare regels’’ in te richten. Dat zijn vertalingen van de juridische regels naar ‘’gewone mensentaal’’. Het werken met deze toepasbare regels is niet verplicht maar wel een must om goed aan te sluiten op het DSO en de systematiek van werken volgens de Omgevingswet. 

Handen uit de mouwen 

Gemeenten kunnen nu al aan de slag met de toepasbare regels. Hiervoor is het belangrijk om alle regels uit de bestaande documenten te analyseren en waar mogelijk af te stemmen. Betekenen begrippen in alle documenten hetzelfde? Spreken regels op dezelfde locatie elkaar niet tegen? Als een gemeente ervoor kiest om (nog) geen toepasbare regels te gebruiken dan is het alternatief dat zij vragen van burgers persoonlijk afhandelt. Ook dan is het nog steeds nodig om de regels in beeld te brengen en toe te spitsen op locaties.
Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl
Volg ons via
Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl