De eerste mijlpaal behaald…

Publicatiedatum: 18 mei 2022 09:26
De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 van kracht en vervangt daarmee de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een mooi moment om bij stil te staan. In een eerdere publicatie maakte Julian Schooljan, jurist bij Thorbecke, een analyse over de juridische implicaties van de Wet open overheid. Maar wat betekent dat concreet in de uitvoering? Hoe ziet de inwerkingtreding van de wet er uit door de ogen van een informatieadviseur? Adviseur Agatha Oostenbrug vertelt ons meer.

De aanloop naar 1 mei

De datum 1 mei 2022 staat al een tijd dik omcirkeld in vele agenda’s: de Woo treedt in werking. Overheidsinstanties hebben zich hier maanden-, misschien wel jarenlang, op voorbereid. In mijn werkzaamheden als adviseur informatiebeleid bij een gemeente leidde dat in april tot een piekmoment. Waar die lange voorbereiding een goed beeld gaf van de taken en de te behalen doelen, is een laatste extra check niet verkeerd: staat het externe nieuwsbericht klaar, is de Woo-contactpersoon voorbereid, is het KCC goed ingelicht, zijn de processen aangepast, is er een voorlopige plek op de website voor de publicatie van Woo-verzoeken, etc. De takenlijst van onze projectgroep werd langer naarmate 1 mei dichterbij kwam. 

Fase van bezinking…

Nu 1 mei is geweest, is het goed om bij de inwerkingtreding van de wet en de behaalde resultaten stil te staan. Dit is een mijlpaal die best gevierd mag worden binnen de projectgroep of zelfs binnen de organisatie. Ook is het tijd om te analyseren. Hoe pakt de inwerkingtreding van de Woo in de praktijk uit? Is er de komende tijd sprake van een verdubbeling, of zelfs een verdrievoudiging van het aantal informatieverzoeken zoals is voorspeld? Hoe waarborgen we dat de (verkorte) termijnen van een Woo-verzoek worden gehaald? En hoe gaat de rol van de Woo-contactpersoon zich ontwikkelen? 

…maar ook weer door

Wat er per 1 mei 2022 geregeld moet worden is maar een fractie van de Woo. Ondertussen gaan de werkzaamheden voor actieve openbaarmaking en het op orde maken van de informatiehuishouding door. Daar hebben organisaties respectievelijk circa vijf en acht jaar de tijd voor. Een planning en fasering voor actieve openbaarmaking volgen nog. Ook is het nog wachten op PLOOI (PLatform Open OverheidsInformatie) waar alle openbaargemaakte informatie centraal zal worden ontsloten. Echter vormt dit geen belemmering om door te werken aan het inventariseren van de documenten die onder de 11 voorgeschreven informatiecategorieën vallen, en het op orde maken van de informatiehuishouding. Als projectgroep hebben wij bijvoorbeeld de afgelopen maanden veel ingezet op interne communicatie om medewerkers bewust te maken van deze wet. We geven periodieke korte updates op intranet over wat de Woo voor medewerkers betekent en wat ze kunnen verwachten. De komende tijd plukken we daar de vruchten van als we bijvoorbeeld afspraken gaan inplannen per informatiecategorie. Ook zoeken we de raakvlakken met andere projecten, zoals met digitale toegankelijkheid en het vervangen van de documentencreator.

Volle kracht vooruit!

De energie die de projectgroep uitstraalt is erg positief. Wij proberen al zoveel mogelijk voorbereidend werk te doen zodat we straks precies kunnen uitvragen wat er nodig is bij de vakinhoudelijke afdelingen. Maar dat speelt zich af over jaren. De mijlpaal van 1 mei hebben we gehaald. Het is nu een kwestie van de energie vasthouden en ons te richten op wat er komen gaat!
>> Eerdere publicatie Julian Schooljan: Van Wob naar Woo een stap vooruit

 

 

Contact
Telefoon: 088-8883000
E-mail: info@thorbecke.nl
 
 
Volg ons via
 
 

Terug naar

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl