"De combinatie van eenvoud en duidelijkheid van de applicatie vielen mij toen al gelijk op".

Publicatiedatum: 1 oktober 2020 13:12
Sinds juli 2020 gebruikt de gemeente Heeze-Leende de Langetermijnagenda (LTA) van Thorbecke. In het zomerreces heeft de griffie de LTA gevuld. Vanaf nu is de griffier samen met de gemeentesecretaris bezig om de LTA gemeentebreed te implementeren en te introduceren. In dit interview vertelt Paul Hertog, waarnemend griffier bij gemeente Heeze-Leende en bestuurlijk adviseur, er meer over.

Hadden jullie voorheen ook al een Langetermijnagenda?

Het managementteam had een overzicht in Excel. Alleen dit team gebruikte het. Maar buiten het managementteam werd er niets mee gedaan. Iedereen vindt echter dat het gebruik van een langetermijnagenda veel breder zou moeten zijn. Dus niet alleen voor het managementteam, maar ook voor de andere ambtenaren, het college, de griffie en de gemeenteraad. 

Waarom heb je gekozen voor de Langetermijnagenda van Thorbecke?

Ik heb in het overleg met de griffiers van de buurgemeenten aangegeven dat we het gebruik van de langetermijnagenda in Heeze-Leende willen verbeteren. Peer-Jan Bemelmans, griffier van de gemeente Cranendonck, heeft mij toen verteld over de goede ervaringen die hij heeft met de Langetermijnagenda van Thorbecke. Hij heeft mij toen ook de LTA laten zien. De combinatie van eenvoud en duidelijkheid van de applicatie vielen mij toen al gelijk op.

"Het is een heel gemakkelijk te bedienen programma.
Zelfs als beheerder heb je de handleiding eigenlijk niet nodig.’’


Ik heb er nu een paar maanden mee gewerkt en mijn eerste indruk klopt helemaal: het is een heel gemakkelijk te bedienen programma. Zelfs als beheerder heb je de handleiding eigenlijk niet nodig. Ik vind het ontwerp van de applicatie heel rustig en duidelijk. Je ziet in één oogopslag wat er de komende maanden op de planning staat. Aan de andere kant is de LTA ook heel flexibel en veelzijdig, je wordt niet gestuurd door het programma, maar als beheerder bepaal je waar het voor wordt gebruikt en hoe het eruit komt te zien. De eenvoud en de gebruiksvriendelijkheid is een cruciale succesfactor. De ‘computerkennis’ van raadsleden is namelijk heel uiteenlopend. Dit programma nodigt juist uit om te gebruiken, ook voor gebruikers met weinig computervaardigheden.

Wie beheert de LTA in Heeze-Leende?

Op dit moment de griffie. Ik heb met het managementteam en het bestuurssecretariaat een proces afgesproken voor het beheer van de LTA. Als de LTA moet worden aangevuld of gewijzigd, dan weten de betrokkenen op welke manier dit moet gebeuren. Dit proces zal ongetwijfeld de komende tijd worden aangepast en verfijnd. Het gaat er vooral om dat het doorvoeren van een wijziging in de LTA laagdrempelig is, maar aan de andere kant ook weer niet te simpel. Hierin moeten we de gulden middenweg zien te vinden. Het is mogelijk dat het beheer van de LTA in de toekomst verschuift richting de ambtelijke organisatie. 

Hoe kom je aan de nodige informatie om de LTA in te vullen?

Ik haal deze informatie uit de begroting en ik krijg ook heel veel informatie van de verschillende afdelingen en teams. Het is daarom belangrijk dat de LTA niet alleen een instrument is voor de gemeenteraad, maar ook voor de ambtelijke organisatie en het college. Het is heel belangrijk dat de LTA niet als afrekendocument wordt gebruikt, maar dat het professioneel en met vertrouwen wordt ingezet met als doel om alle betrokkenen te bedienen.
Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl
Volg ons via
Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl