Corona update: gezondheid op de eerste plaats

Publicatiedatum: 24 maart 2020 13:36
In deze tijd gaan onze gedachten allereerst uit naar de meest kwetsbaren onder ons. De ouderen en zieken die door het virus extra gezondheidsrisico’s lopen en die door de voorzorgsmaatregelen eenzaam zijn. We staan niet voor weken, maar voor maanden van sociale onthouding. Moeilijke tijden voor onze hele maatschappij. Ik wens u, mede namens alle medewerkers van Thorbecke, een goede gezondheid en sterkte toe de komende periode.

Overheid als anker in de storm

Burgers en bedrijven leunen in deze tijd sterk op hun overheid. Ik ben erg blij met het kabinet, dat de balans weet te vinden tussen de noodzakelijke bescherming van de volksgezondheid en het belang om het gewone leven zo goed als mogelijk door te laten gaan. Ook ben ik blij met de investeringen die we met elkaar hebben gedaan in de digitalisering van onze maatschappij. Nederland heeft deze ontwikkeling omarmd en daar plukken we in deze tijd de vruchten van.

Daadkracht en samenwerking

Na de eerste schok en de noodzakelijke crisismaatregelen, ligt de focus nu op het voortzetten van de dienstverlening in de komende maanden. Dat vraagt om creativiteit en daadkracht en de sterke wil om de dienstverlening aan klanten, burgers en bedrijven voort te zetten. Thorbecke kan de dienstverlening garanderen door gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen. Samen met u als klant en opdrachtgever maken we dit mogelijk. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om de samenleving draaiend te houden. Een enorme uitdaging, maar samen kunnen we deze uitdaging aan. Daar ben ik van overtuigd.

Wij wensen u veel succes in het vervullen van uw rol de komende tijd.

Leijn de Wolf
Algemeen directeur


We doen het samen

De afgelopen dagen zijn wij bij Thorbecke bijna geruisloos overgeschakeld naar thuiswerken. Wij zijn erg blij met de samenwerking met onze klanten. In zeer korte tijd hebben we met uw medewerking kunnen regelen dat iedereen, voor wie dat mogelijk was, met laptop en inlogaccount thuis het werk kon voorzetten. Een indrukwekkende omschakeling in zo’n korte tijd. We zijn erg blij met deze flexibele oplossingen.

Contact op afstand

De persoonlijke contacten die u normaal gesproken heeft met onze managers en specialisten, verlopen de komende periode vooral telefonisch of via een online vergadertool. Wij doen een beroep op u om samen met onze medewerkers te beoordelen welke werkzaamheden doorgang kunnen vinden. Wat we de afgelopen dagen wel hebben bewezen, is dat we samen oplossingen kunnen bedenken voor praktische problemen.

Creativiteit en innovatie

Deze tijd vergt veel creativiteit en snel schakelen. Wij proberen dat in onze eigen bedrijfsvoering, maar wij helpen u daar ook graag bij. U leest in deze nieuwsbrief onder andere over twee actuele ontwikkelingen op het gebied van taxaties en het live streamen van opleidingen in ons bedrijf. Waar wij kunnen, zullen we ook u ondersteunen met creativiteit en innovatie om nieuwe uitdagingen zo goed mogelijk het hoofd te bieden.

Piter Holwerda
Commercieel directeur


Innovatieve oplossingen in bijzondere tijden

 De omstandigheden waar we in moeten werken vragen om flexibiliteit en creativiteit. Dat levert soms verrassende inzichten op. Zo werken wij sinds vorige week aan de ontwikkeling van een app waarmee burgers foto’s van het interieur van hun woning kunnen insturen naar Thorbecke. Onze taxateurs kunnen in de app aangeven van welke onderdelen ze beelden nodig hebben en de foto’s worden direct veilig ingelezen in het betreffende digitale dossier. Hiermee sluiten we risico’s uit en kunnen we toch in veel gevallen voldoende informatie verzamelen om taxaties voor bezwaar-, beroep- en planschadeprocedures door te laten gaan.


WOZ-opleidingen via live stream

 De vakopleidingen van Thorbecke zijn in korte tijd erg populair geworden. De komende tijd zouden hier meer dan 100 mensen aan deelnemen. Wij werken nu hard aan een digitale oplossing om de lessen op afstand door te laten gaan. Een zeer goede tijdsbesteding in deze periode van thuiswerken. Voor hen die het thuiswerken zwaar valt, is het een welkome afwisseling. De proefsessie deze week was veelbelovend. De techniek die er voor beschikbaar is, werkt prima en biedt voldoende mogelijkheden voor een effectieve leerervaring.
Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl
Volg ons via
Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl