Common Ground. Waar staan we nu?

Publicatiedatum: 21 februari 2020 10:01
Alweer enige tijd geleden is de term Common Ground geïntroduceerd binnen de overheid. Common Ground is een initiatief dat werkt aan een stapsgewijze modernisering van de ICT-Infrastructuur. Maar hoe gaat het nu met deze ontwikkeling, welke stappen zijn gezet en hoe ziet de toekomst er hiervan uit?

Wat is Common Ground?

De ICT-systemen van onder andere de overheid dreigen vast te lopen als gevolg van de snel groeiende stroom aan digitale gegevens. De ontsluiting van deze gegevens loopt via een complex systeem van koppelingen. Het maakt het huidige ICT-infrastructuur weinig flexibel, kwetsbaar en duur. Hiermee staat het een optimale dienstverlening aan burgers en ondernemers in de weg. Dit besef zette een beweging in gang voor de stapsgewijze ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige gemeentelijke ICT-infrastructuur. Door de Taskforce Samen Organiseren kreeg de enthousiast omarmde beweging de toepasselijke naam “Common Ground”. Eén van de belangrijkste speerpunten is om regie te krijgen over de eigen data door deze te scheiden van de applicaties waarin ze gebruikt worden. Geen 'vendor lock-in' meer maar een gemeentelijke infrastructuur waarbij data zijn gescheiden van applicaties en gegevens bij hun bron blijven. Om dit te realiseren is het vijflagen model ontwikkeld.

Vijflagenmodel (bron: VNG realisatie)

Fase 1: Ontwikkeling Proof of Concept

In deze eerste fase (van september 2017 tot augustus 2019) is veel energie gestoken in het zoeken naar partners binnen de keten. In samenwerking hebben zij diverse initiatieven ontwikkeld, getest en verbeterd. De Common Ground gedachte wordt ontwikkeld naast de bestaande werkprocessen en systemen. Op deze manier kunnen oplossingen stapsgewijs ontwikkeld en geïmplementeerd worden zonder risico’s voor de dagelijkse uitvoering van taken. Inmiddels is de eerste fase afgerond en op basis van de conclusies is besloten verder te gaan met fase twee. 

Fase 2: Denken en doen

In deze fase, die tot januari 2023 loopt, worden initiatieven uit de eerste fase verder gebracht. Initieel was de gedachte bij de ontwikkeling van Common Ground dat dit op een spoor naast de bestaande praktijk zou plaats vinden. Uit de eerste fase is gekozen om gelijktijdig in te zetten op veel initiatieven zoals ‘Haal Centraal’, de ‘Transitiestrategie’ en API’s die gegevens uit de basisregistraties ontsluiten. Gevolg is dat er niet één spoor is om te volgen maar een compleet ‘spoorlijnennet’. Om dit in goede banen te leiden wordt gewerkt aan een realisatieplanning. Na het opstellen van de realisatieplanning zal deze geformaliseerd en operationeel gemaakt worden. 

Commitment

Het commitment voor het verder brengen van Common Ground is aanwezig. De gekozen werkwijze waarop de ontwikkeling is ingezet spreekt aan. Met behulp van Common Ground kan de overheid haar dienstverlening aan burgers en bedrijven op veilige wijze verbeteren. Uiteindelijk is dat het doel waarvoor deze beweging is ingezet. De risico’s lijken beperkt en de mogelijkheden groot. De komende jaren zal het Common Ground initiatief dan ook voortgezet worden. 

 

 

Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl

 

 

 

Volg ons via

 

 

 

Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl