Bezwaaranalyse levert resultaat op

Publicatiedatum: 2 februari 2021 10:54
Afgelopen jaar bestond de WOZ alweer 25 jaar. In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd: de kwaliteit van de objectkenmerken is enorm verbeterd, de WOZ-waarderingen zijn veel nauwkeuriger geworden, het aantal bezwaarschriften is drastisch verlaagd, er wordt hard gewerkt aan interne beheersingsmaatregelen en wij zijn van projectmatig- naar procesmatig werken gegaan. 

Van projectmatig naar procesmatig

Een van de zaken die bij veel uitvoeringsorganisaties nog steeds projectmatig worden opgepakt is de bezwaarafhandeling. Aan de ene kant is dit wellicht logisch, gelet op de aard van de bezwaarschriften, maar het meer procesmatig aanpakken van de bezwaarafhandeling biedt ook veel voordelen. De procesmatige aanpak van de bezwaren kan in september van het voorliggende jaar al starten door gebruik te maken van voormeldingen, voorlichtingsavonden, etc.

Bezwaarafhandeling slimmer inrichten

Maar er is ook verbetering mogelijk door de bezwaarafhandeling slimmer in te richten. Want analyseert een organisatie de bezwaarschriften die zijn ingediend? Uit een analyse is immers veel informatie te halen:

  • Uit welke wijk/buurt kwamen de meeste bezwaarschriften?
  • In welke wijk/buurt zijn de meeste bezwaarschriften gegrond verklaard en op basis van welke reden(en)?
  • Welke grieven kwamen het vaakst voor?
  • Geeft de bezwaarafhandeling reden om kritischer te kijken naar bijgebouwen – en of kavelmodellen.

Wanneer men een goede bezwaaranalyse wil uitvoeren, is een volledige registratie van gehanteerde grieven en antwoorden van groot belang. Net als de uitkomst van het bezwaar en de waardevermindering. 

Uitstekend stuurmiddel voor minder bezwaren

De toegevoegde waarde van een uitgebreide bezwarenanalyse is overduidelijk. Het is een uitstekend stuurmiddel om de herwaardering mee te verbeteren en voor volgende jaren minder bezwaren te realiseren. Ook geldt het als een belangrijke interne beheersingsmaatregel die van invloed kan zijn op het aantal bezwaarschriften. 

Contact

Heeft u interesse in een bezwarenanalyse, maar twijfelt u over de te nemen stappen? Vul het contactformulier in of bel: 088-8883000.

 

Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl

 

 

 

Volg ons via

 

 

 

Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl