Aandacht voor de secundaire objectkenmerken aan de voorkant van het WOZ-proces

Publicatie datum: 7 Februari 2023 14:08
Het is momenteel enorm druk in de WOZ-processen. Niet alleen door de naweeën van de overgang naar taxeren op gebruiksoppervlakte. Maar ook door de stijging van het aantal WOZ-bezwaren, waaronder veel NCNP bezwaren. Door de grote drukte aan de achterkant van het WOZ-proces is het goed organiseren aan de voorkant lastig. Dit heeft vaak zijn weerslag op het bijhouden van de secundaire objectkenmerken. Regiomanager Bart Kranenborg adviseert hoe u hier het beste mee om kan gaan. 

Voorsorteren loont

Door hier aan de voorkant al actie op te ondernemen, treedt er rust op in het WOZ-proces en voorkomt u dat er tussentijdse wijzigingen moeten worden verwerkt in de herwaardering. Verder hebben wij gemerkt dat dit punt nadrukkelijk wordt beoordeeld door de Waarderingskamer. Bovendien wordt het nieuwe taxatieverslag vrijwel zeker verplicht voor alle gemeenten. In het nieuwe taxatieverslag worden de KOUDV factoren ook weergegeven. In tegenstelling tot hoe dit nu geregeld is. Wanneer deze kenmerken niet kloppen met de werkelijkheid krijgen uitvoeringsorganisaties hier zonder twijfel tal van vragen van belanghebbenden over. Dit kost nog meer tijd aan de achterkant van het WOZ proces bij het informele - en formele bezwarentraject. Nu voorsorteren levert daarom veel winst op. 

Aan de slag met query’s 

Een handige manier is het uitvoeren van diverse query’s op het gebied van de KOUDV factoren. Bijvoorbeeld: 

  • Voer een vergelijking uit op basis van de combinatie leeftijd bewoner, duur bewoning, type object en het bouwjaar van het object. 
  • Op basis hiervan kan worden verondersteld dat mensen die bijvoorbeeld zijn geboren vóór 1963 (60 jaar of ouder) en die langer dan 20 jaar in dezelfde woning wonen (eigendom, vrijstaand hoofdzakelijk maar andere woningen evengoed) waarschijnlijk al langere tijd niet meer hebben verbouwd.
  • De woningen die hiervan nog op een 3 of hoger staan in de daarvoor relevante KOUDV factoren kunnen waarschijnlijk teruggezet worden naar een 2. 

Maak een plan

Wij adviseren om hiervoor een plan op te stellen voor de uitvoering in het lopende WOZ jaar. Nog voordat de nieuwe herwaardering begint. Neem in dit plan op dat de output van de query’s op de betreffende adressen aangeschreven wordt of om via geveltaxaties de objecten vanaf de straat te beoordelen. Op deze manier beschikt u bij de start van de herwaardering over een geactualiseerd en kwalitatief sterk gegevensbestand. Een bijkomend voordeel is dat deze controles, na een goede registratie, meegenomen worden in de 20% objectkenmerkencontroles.

 

 

Contact
Telefoon: 088-8883000
E-mail: info@thorbecke.nl
 
 
Volg ons via
 
 

Terug naar

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl