Aan de slag met schaduwwaarderen

Publicatiedatum: 25 maart 2020 09:15
Met ingang van 1 januari 2022 moeten woningen worden getaxeerd op basis van de gebruiksoppervlakte. Het bepalen van de waarde op basis van de bruto inhoud sluit niet aan bij de methodiek van andere partijen in de markt, zoals NVM, VBO en VNG. Dát is straks verleden tijd.

Van kubieke meters naar gebruiksoppervlakte

Ook in het licht van de aansluiting op de BAG is het registreren van de grootte van een woning door de gebruiksoppervlakte te bepalen voor de hand liggend. Gemeenten zijn volop bezig of bezig geweest met het omrekenen van de bruto inhoud van woningen naar gebruiksoppervlakte. Gewapend met de hiervoor opgestelde meetinstructie, bouwtekeningen of handige tools zijn inmiddels honderdduizenden woningen omgerekend.

Conclusies na schaduwwaardering

Bij de herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 2021 heeft dus een belangrijk nieuw gegeven, de gebruiksoppervlakte, direct invloed op de getaxeerde waarde. Om in te kunnen schatten welke eventuele knelpunten daarbij ontstaan heeft Thorbecke schaduwwaarderingen uitgevoerd. Gebruikmakend van een dataset met daarin zowel de bruto inhoud als de gebruiksoppervlakte is een volledig modelmatige herwaardering uitgevoerd. Eén herwaardering op basis van de bruto inhoud en één herwaardering op basis van de gebruiksoppervlakte. De resultaten van beide herwaarderingen zijn met elkaar vergeleken en geanalyseerd. 

De knelpunten in beeld

De meeste knelpunten concentreren zich, zoals verwacht, rond de groepen waarin woningen zitten met een onjuiste inhoud. Bij modelmatige waardebepaling is de indeling in vergelijkingsgroepen van essentieel belang. Woningen worden in groepen ingedeeld op basis van meerdere waardebepalende kenmerken, waardoor vergelijkbare woningen een vergelijkbare waarde krijgen. Wanneer één of meer van de waardebepalende kenmerken wordt vervangen door een ander kenmerk, of één van de kenmerken niet juist blijkt te zijn, moet de groepsindeling tegen het licht worden gehouden. Bij de transitie van waarderen op basis van inhoud naar gebruiksoppervlakte vindt er een wijziging plaats in de set van gebruikte objectkenmerken. En in het geval waarin het basisgegeven (de inhoud) niet juist was vastgelegd, ligt het nieuwe gegeven niet in de lijn der verwachting. Met de methodiek van Thorbecke maken we feilloos inzichtelijk welke objecten, ook buiten de bestaande groepen, door deze transitie worden geraakt.  

Direct aan de slag!

Aangezien er in 2021 al voor belastingjaar 2022 gewaardeerd moet worden op basis van gebruiksoppervlakte, is 2020 hét jaar om een schaduwwaardering te draaien op basis van gebruiksoppervlakte. Het is wel belangrijk om de transitie van inhoud naar gebruiksoppervlakte in de komende maanden af te ronden, zodat ook tijdig kan worden gestart met de beoordeling en eventuele herziening van de groepsindeling en marktanalyse. De adviseurs van Thorbecke stellen graag met u een plan van aanpak op om de waardering op basis van gebruiksoppervlakte zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Bij het opstellen van het plan van aanpak maken wij gebruik van onze ervaring met het schaduwwaarderen en wijzen wij u op de risicofactoren. 

>> Vertel mij meer over schaduwwaarderen door Thorbecke

 

 

Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl

 

 

 

Volg ons via

 

 

 

Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl