Uitnodiging: Thorbecke Juridische Webinars

U kijkt toch ook?

Onze juristen organiseren drie juridische webinars. Op donderdag 12 november, donderdag 10 december en donderdag 21 januari (2021). We verwelkomen u graag online bij één of meer van de webinars. 

Webinar 1: donderdag 12 november van 14:00-15:00 uur
Actualiteiten in het omgevingsrecht

Door: mr. Gerjo Bosch
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Tot die tijd geldt het huidige wettelijk kader, waardoor het ook belangrijk is om hier van de actualiteit op de hoogte te blijven. Tijdens dit webinar gaat Gerjo Bosch in op recente jurisprudentie van de Wro en Wabo. Uiteraard komt ook de relevante planschadejurisprudentie van 2020 aan bod.
>> Bekijk hier het programma

Webinar 2: donderdag 10 december van 11:00-12:00 uur
Procedures onder de Omgevingswet 

Door: Thea de Ruijter
Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, verandert er het een en ander in de procedures. U krijgt te maken met een andere manier van werken als het gaat over de omgevingsvergunning en het vaststellen van een deel van het omgevingsplan. In dit webinar geeft Thea de Ruijter inzicht in die veranderingen. Waar vindt u de van toepassing zijnde regelgeving?  Welke artikelen uit de Omgevingswet gebruikt u? En welke uit de verschillende algemene maatregelen van bestuur?
>> Bekijk hier het programma

Webinar 3: donderdag 21 januari 2021 van 11:00-12:00 uur
Toezicht en Handhaving onder de Omgevingswet

Door: mr. Peter Scharenborg en mr. Julian Schooljan
De komst van de Omgevingswet heeft ook gevolgen voor het systeem van toezicht en handhaving. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wet vergroot de aansprakelijkheid van de aannemer in het bouwproces. En verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij. De zogenaamde ‘kwaliteitsborger’. Ook verschijnen in het nieuwe stelsel een ‘instrumentaanbieder’ en ‘toelatingsorganisatie’ ten tonele. Peter Scharenborg en Julian Schooljan geven u een overzicht van de meest relevante wijzigingen.
>> Bekijk hier het programma

Aanmelden

Deelname is gratis, maar we vragen wel om u aan te melden. Na aanmelding ontvangt u enkele dagen vóór het webinar een mail met de kijklink. 

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief
 
Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl