Workshops samenhangende objectenregistratie (SOR)

Samen op weg naar één effectieve beheerorganisatie

Met de komst van de samenhangende objectenregistratie gaat er veel veranderen op het gebied van gegevensbeheer en gegevensmanagement. Wij geven u graag inzicht in deze veranderingen en hoe u de relatie legt tussen de SOR en het organiseren van uw gegevensbeheer. 

Online workshops SOR

In deze twee workshops krijgt u informatie én een checklist om mee aan de slag te gaan. Ook kunt u sparren met onze experts en andere deelnemers en vakgenoten. We gaan in op de laatste en actuele ontwikkelingen met betrekking tot de SOR, wat u in deze fase al kunt doen en wat u te wachten staat om stappen te zetten naar een effectieve beheerorganisatie. Ga ook goed voorbereid aan de slag met de SOR en schrijf u nu in voor onze workshops. Vol is vol!

Voor wie?

Deze online workshops zijn bedoeld voor informatiemanagers, informatiestrategen, informatieadviseurs, gegevensbeheerders (BOR, BAG, BGT, WOZ etc), teamleiders gegevensbeheer en gegevensmanagers van gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden. 

Wanneer?

U schrijft zich in voor de volgende twee workshops:
Workshop 1 is op dinsdag 16 november 2021
Workshop 2 is op donderdag 25 november 2021
Tijdstip van 9:00 - 12:00 uur (maximaal 12 deelnemers).

Programma en inhoud

WORKSHOP 1 (dinsdag 16 november  van 9:00 - 12:00 uur)

Uitgangspunten en uitleg SOR

 • Waarom de SOR?
 • Wat verandert er?
 • BRT, BGT, BAG, WOZ, BOR (BRK)
 • 3D, Digital Twin
 • Afbakening objecten en openbare ruimte
 • Meest recente ontwikkelingen SOR

Visie en strategie

 • Geo-informatiebehoefte
 • Positionering geo-informatie

Organisatie gegevensbeheer

 • Waar beheer je nu en straks je objectgegevens?
 • Gegevensbeheer objecten in relatie tot samenwerkingsverbanden
 • Wat moet een objectregistrator kunnen?
 • Hoe nemen we het management mee?

WORKSHOP 2 (donderdag 25 november 2021 van 9:00 - 12:00 uur)

Gegevensmanagement

 • In beeld brengen van beschikbare gegevens en kwaliteit
 • Processen op orde
 • Afstemming tussen de verschillende basisregistraties
 • Organiseren gegevensbeheer

Informatievoorziening

 • Hoe groei je naar een architectuur gebaseerd op common ground?
 • Welke stappen kun je nu al zetten?

Het resultaat

Na afloop van de twee workshops heeft u voldoende kennis en input vergaard om de door ons aangeleverde algemene checklist SOR in te vullen. U heeft ook de juiste input voor het ontwikkelen of aanscherpen van een visie, om uw keuzes inzichtelijk te maken en goed te onderbouwen. We nemen door welke stappen u wanneer kunt zetten en hoe u de organisatie en de partners hierin mee neemt. 

Opzet van de workshops

De workshops zijn zo opgezet dat deze voor een brede doelgroep interessant zijn. Een aantal onderwerpen wordt samen met de deelnemers vanuit verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) behandeld en beschouwd. We werken met een groepsgrootte van maximaal 12 personen. Zo is er voldoende ruimte voor interactie, om te sparren en vragen te stellen.

Kosten

De investering bedraagt € 695,- voor twee workshops.

In company

Deze workshops kunnen we ook in company verzorgen. Een mooie manier om medewerkers van de verschillende registraties qua kennis vast naar hetzelfde niveau te tillen. Om vanuit daar beter in te kunnen spelen op de veranderingen en zaken in samenhang te brengen. Onze in company workshop is maatwerk. Graag bespreken we dit vooraf met u zodat wij een passende offerte kunnen maken.

Voorwaarden aanmelding

De factuur wordt na aanmelding verzonden, de inschrijving is pas definitief na betaling. 
Tot 14 dagen voor de start kan de aanmelding kosteloos worden overgeschreven op naam van een collega uit dezelfde organisatie.
Tot 14 dagen voor de start kan de aanmelding kosteloos (eenmalig) worden doorgeschoven naar de eerstvolgende opleiding. 
Tot 14 dagen voor de start is een aanmelding te annuleren tegen betaling van 15% administratiekosten.

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl