Workshop samenhangende objectenregistratie (SOR)

Samen op weg naar één effectieve beheerorganisatie

Met de komst van de samenhangende objectenregistratie gaat er veel veranderen op het gebied van gegevensbeheer en gegevensmanagement. Wij geven u graag inzicht in deze veranderingen en hoe u de relatie legt tussen de SOR en het organiseren van uw gegevensbeheer. 

Online workshop SOR

Deze workshop is bedoeld voor een brede doelgroep die te maken krijgt met de SOR In deze workshop krijgen deelnemers de meest actuele informatie. In twee dagdelen bent u helemaal up to date qua kennis en legt u een mooie basis voor de vervolgstappen. Ook kunt u sparren met onze experts en andere vakgenoten. Ga ook goed voorbereid aan de slag met de SOR en schrijf u nu in voor onze workshops. Vol is vol!

Voor wie?

Deze online workshop is bedoeld voor informatiemanagers, informatiestrategen, informatieadviseurs, gegevensbeheerders (BOR, BAG, BGT, WOZ etc), teamleiders gegevensbeheer en gegevensmanagers van gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden. 

Wanneer?

De workshop is verdeeld over twee dagdelen. Nieuwe data voor de workshop publiceren we binnenkort op deze pagina. Heeft u interesse in een in company training? Neem dan contact op.

Programma en inhoud

Dagdeel 1 

Uitgangspunten en uitleg SOR

 • Waarom de SOR?
 • Wat verandert er?
 • BRT, BGT, BAG, WOZ, BOR (BRK)
 • 3D, Digital Twin
 • Afbakening objecten en openbare ruimte
 • Meest recente ontwikkelingen SOR

Visie en strategie

 • Geo-informatiebehoefte
 • Positionering geo-informatie

Organisatie gegevensbeheer

 • Waar beheer je nu en straks je objectgegevens?
 • Gegevensbeheer objecten in relatie tot samenwerkingsverbanden
 • Wat moet een objectregistrator kunnen?
 • Hoe nemen we het management mee?

Dagdeel 2 

Gegevensmanagement

 • In beeld brengen van beschikbare gegevens en kwaliteit
 • Processen op orde
 • Afstemming tussen de verschillende basisregistraties
 • Organiseren gegevensbeheer

Informatievoorziening

 • Hoe groei je naar een architectuur gebaseerd op common ground?
 • Welke stappen kun je nu al zetten?

Het resultaat

Na afloop van de workshop heeft u voldoende kennis en input vergaard om de door ons aangeleverde algemene checklist SOR in te vullen. U heeft ook de juiste input voor het ontwikkelen of aanscherpen van een visie, om uw keuzes inzichtelijk te maken en goed te onderbouwen. We nemen door welke stappen u wanneer kunt zetten en hoe u de organisatie en de partners hierin mee neemt. 

Opzet van de workshop

De workshop is zo opgezet dat deze voor een brede doelgroep interessant is. Een aantal onderwerpen wordt samen met de deelnemers vanuit verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) behandeld en beschouwd. We werken met een groepsgrootte van maximaal 12 personen. Zo is er voldoende ruimte voor interactie, om te sparren en vragen te stellen.

Kosten

De investering bedraagt € 695,- voor twee dagdelen.

In company

Deze workshop kunnen we ook in company verzorgen. Een mooie manier om medewerkers van de verschillende registraties qua kennis vast naar hetzelfde niveau te tillen. Om vanuit daar beter in te kunnen spelen op de veranderingen en zaken in samenhang te brengen. Onze in company workshop is maatwerk. Graag bespreken we dit vooraf met u zodat wij een passende offerte kunnen maken.

Voorwaarden aanmelding

 • De factuur wordt na aanmelding verzonden, de inschrijving is pas definitief na betaling.
 • Tot 14 dagen voor de start kan de aanmelding kosteloos worden overgeschreven op naam van een collega uit dezelfde organisatie.
 • Tot 14 dagen voor de start kan de aanmelding kosteloos (eenmalig) worden doorgeschoven naar de eerstvolgende opleiding.
 • Tot 14 dagen voor de start is een aanmelding te annuleren tegen betaling van 15% administratiekosten.

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl