Intergemeentelijke samenwerking I&A

Steeds vaker zoeken gemeenten elkaar op om samen te werken. Begrijpelijk, want samenwerking vermindert de kwetsbaarheid, verhoogt de kwaliteit en de efficiëntie en verlaagt de kosten. Bij elke vorm van samenwerken moeten informatiesystemen en -processen goed op elkaar worden afgestemd. Zeker als er ook fysiek afdelingen worden samengevoegd.

Wat kan Thorbecke voor u betekenen?

Bij samenwerking op I&A-gebied komen essentiële vragen aan de orde: wat moet het I- en A-beleid zijn? Moeten de I en de A gescheiden worden of moet dat juist niet? Welke plaats geven we aan I en A bij het functioneel beheer? Welke ‘bodemplaat’ moeten we afspreken om te kunnen harmoniseren en standaardiseren? Naast hulp bij deze vragen, ondersteunen onze informatiemanagers u met:

  • Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken
  • Opstellen van informatiebeleid en projectportfolio
  • Opstellen en inrichting van I en A organisatie
  • Inrichten van bedrijfsprocessen
  • Opstellen van een automatisering
  • Coördinatie en begeleiding van het transitieproces
  • Integratie en implementatie van informatiesystemen
  • Aanbestedingen voor informatiesystemen

De informatiemanagers van Thorbecke staan voor u klaar

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen doen op het gebied van intergemeentelijke samenwerking? Bel 088 - 888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Medewerker aan het woord

Hans van VulpenMissie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl