Hexagoon voor informatiemanagement

Bij vraagstukken op het gebied van informatiemanagement werkt Thorbecke op basis van het in eigen huis ontwikkelde Hexagoon voor Informatiemanagement.

Waar staat het Hexagoon precies voor?

Het hexagoon staat voor een integrale benadering vanuit zes invalshoeken:

 1. Doel en strategie:
  Wat willen we ermee bereiken?
 2. Informatiesystemen:
  Om welke informatie gaat het, welke bronnen? Hoe hangen die met elkaar samen?
 3. Technische infrastructuur:
  Hoe ontsluiten/verbinden we de bronnen? Met welke systemen?
 4. Organisatie van de informatievoorziening:
  Wie doet wat? Wie is waarvoor verantwoordelijk?
 5. Gebruikers:
  Voldoet het aan de behoeften? Kunnen gebruikers er gemakkelijk mee omgaan?
 6. Beheer:
  Hoe houden we onze informatiesystemen op orde?

Evenwicht

Alle zes aspecten zijn met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Het evenwicht in het systeem als geheel bepaalt de uiteindelijke kwaliteit, vooral op lange termijn. Een project waarbij een of meerdere aspecten niet aan de orde komen, zal uiteindelijk de doelen niet realiseren. Omgekeerd zal een project waarbij wél alle aspecten meegenomen worden ook op langere termijn een succes zijn. 

Meer weten?

Meer weten over de toepassing van het  Informatiemanagement Hexagoon en wat de informatiemanagers van Thorbecke voor u kunnen betekenen? Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl