Opleiding WOZ taxateur woningen vakvaardigheden

Voor wie?

De opleiding WOZ taxateur woningen vakvaardigheden is bedoeld voor alle taxateurs binnen de WOZ die de eindtoets WOZ taxateur woningen willen behalen.

Inhoud en programma

De opleiding WOZ taxateur woningen vakvaardigheden bevat de volgende modules:

  • Theoretisch kader en toelichting examenmethode
  • Beoordelingsprotocol taxaties woningen en bezwaar maken
  • Modelmatig waarderen
  • Taxatieverslag

De deelnemer maakt op professionele wijze, op basis van recherche en analyse, een modelmatige WOZ-taxatie van een groep van woningen, evalueert de kwaliteit van het model en werkt de resultaten van het model uit in een verslag.

Lesmethode

Onze docenten behandelen tijdens de opleiding bovenstaande modules volgens de vakbekwaamheidseisen van de Waarderingskamer. In deze opleiding wordt conform de examenmethode vooral stilgestaan bij praktijkopdrachten. Er zal daarom naast de 4 dagdelen ook zelfstandig aan opdrachten gewerkt moeten worden door de deelnemers. Deze opdrachten worden vervolgens klassikaal besproken tijdens de opleiding.

Examen

Na afloop van de cursus kunnen cursisten zich zelf aanmelden bij het SVMNIVO voor het examen. De kosten voor dit examen zijn niet bij de cursus inbegrepen. Voor het afleggen van dit examen worden door de Waarderingskamer de volgende eisen gesteld:

  • Certificaat WOZ medewerker
  • Certificaat specialisatie WOZ taxateur woningen
  • Basistheorie vastgoeddeskundige (of een ander door NRVT erkend en daaraan gelijkgesteld diploma)

Wij gaan er in deze opleiding van uit dat de deelnemers deze certificaten/diploma hebben behaald. Daarnaast is een gedegen kennis van Microsoft Excel noodzakelijk. 
 
Na het behalen van de Eindtoets WOZ-taxateur woningen, ontvangt de deelnemer het Basisdiploma Taxateur WOZ-woningen. Taxateurs met een Basisdiploma Taxateur WOZ-woningen kunnen zich verder ontwikkelen tot Register taxateur WOZ bij het NRVT.

Startdatum opleiding

De opleiding WOZ-taxateur woningen vakvaardigheden wordt online gegeven en start op de volgende data:

 Datum Tijd Module
 Maandag 2 september 2024 9:00 - 13:00 uur Theoretisch kader en toelichting

 Woensdag 11 september 2024

 

 9:00 - 13:00 uur

 

 Beoordelingsprotocol objectkenmerken en
 bezwaar maken
 Woensdag 18 september 2024 9:00 - 13:00 uur  Modelmatig waarderen
 Maandag 23 september 2024 9:00 - 13:00 uur Taxatieverslag


Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de opleiding, kunt u een e-mail sturen naar opleiding@thorbecke.nl

Opleidingskosten

De online opleiding kost € 1045,- (excl. btw) per deelnemer. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal.

Voorwaarden aanmelding

De factuur wordt na aanmelding verzonden, de inschrijving is pas definitief na betaling. 
Tot 14 dagen voor de start kan de aanmelding kosteloos worden overgeschreven op naam van een collega uit dezelfde organisatie.
Tot 14 dagen voor de start kan de aanmelding kosteloos (eenmalig) worden doorgeschoven naar de eerstvolgende opleiding. 
Tot 14 dagen voor de start is een aanmelding te annuleren tegen betaling van 15% administratiekosten.

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl