Verontruste burgers door landelijke stijging WOZ-waarden

Door: Gijs Tillema, medewerker gegevensbeheer

Publicatie datum: 8 Februari 2023 08:44
En toen leefden we alweer in februari 2023. Dit betekent dat huizenbezitters binnenkort de WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2022 ontvangen. Naar alle verwachtingen kan de nieuwe waarde voor de meesten wel eens een schok zijn. Sinds de vorige beschikking is er namelijk sprake van een landelijk gemiddelde stijging van de WOZ-waarde met 17%. En dat is nogal wat. Gijs Tillema, medewerker gegevensbeheer, schreef er deze blog over.

Onduidelijkheid door onwetendheid

Uit zowel de schriftelijke als de informele bezwaarafhandeling blijkt dat het voor belanghebben vaak niet duidelijk is waar de WOZ-waarde vandaan komt. Vaak ontstaat onduidelijkheid, omdat men niet weet hoe de waarde tot stand komt en dat deze wordt bepaald naar 1 januari van het jaar daarvoor. Daarnaast verkeert men vaak in de veronderstelling dat een flinke stijging van de WOZ-waarde ook tot een fors hogere belastingaanslag leidt. Al met al is de verwachting dat de gemiddelde stijging van 17% van de WOZ-waarde ervoor zorgt dat een hoop mensen hier vragen over zullen hebben. 

Dalende huizenprijzen maar een hogere WOZ-waarde…

Het zal weinigen ontgaan zijn dat door de lage rente en het kleine aanbod de huizenprijzen de afgelopen tijd tot ongekende hoogten zijn gestegen. Maar inmiddels zien we verandering. De rente is gestegen en huizenprijzen zijn langzaam aan het dalen. Alsof de huizenprijzen alleen nog niet genoeg waren, kregen we vorig jaar ook nog eens te maken met een energiecrisis. Dit betekende een enorme kostenpost voor ondernemers en eigenaren van woningen die slecht zijn geïsoleerd. En dit is dan nét het moment dat we de huizenbezitters moeten vertellen dat hun WOZ-waarde is gestegen…

Duidelijk communiceren 

Voor mensen die nog nooit van een waardepeildatum hebben gehoord, zijn de toenemende kosten en de dalende huizenprijzen een reden om aan te nemen dat de WOZ-waarde niet zo hard kan stijgen. Lees de reacties op de nieuwssites er maar op na en je zult zien hoeveel mensen beweren dat de stijging van de WOZ-waarden een middel van de gemeenten is om wat extra inkomsten te genereren. De onwetendheid over het totstandkomen van de WOZ-waarde en de frustratie bij de belastingbetaler zullen koren op de molen van de no cure no pay bedrijfjes zijn. Meer dan ooit lijkt het daarom noodzakelijk om duidelijk te zijn in de communicatie naar de burgers. 

Bezorgde burgers aan de lijn

Het is heel goed mogelijk dat het aantal telefoontjes van bezorgde burgers dit jaar enorm toeneemt. En dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van het informele bezwaartraject. Omdat het indienen van een bezwaar nog steeds binnen zes weken na dagtekening moet gebeuren, betekent dit dus meer klantcontacten in korte tijd. Het afhandelen van de grote stroom telefoontjes zorgt voor een hoop stress. Immers is de frustratie bij de burger vaak groot en de tijd om uit te zoeken of een WOZ-waarde correct is vastgesteld erg kort. Dit zorgt ervoor dat er een grote druk ligt op de schouders van behandelaars van deze informele bezwaren. Het is zelfs niet ondenkbaar dat de meivakantie, die begint na het verstrijken van de bezwaartermijn, speciaal in het leven is geroepen voor de collega's die belast zijn met het afhandelen van informele bezwaren…  

Snel en correct reageren loont

Toch blijkt elk jaar weer hoe zinvol het is om voldoende aandacht te besteden aan de eerste telefoontjes na de beschikking. Vaak is een korte uitleg al voldoende om een belanghebbende ervan te overtuigen dat de WOZ-waarde niet te hoog is. Aan de andere kant zijn ook fouten in een taxatie relatief snel te verhelpen. Snel en correct reageren zal bijdragen aan meer begrip bij de burger. Bijkomend voordeel is uiteraard dat de informele bezwarenronde de perfecte gelegenheid is om de belanghebbende te wijzen op de nadelen van het inschakelen van de zogenoemde no cure no pay bureaus. Al met al loont het om te investeren in een goede organisatie aan de voorkant van het bezwarentraject. Uiteindelijk zal een goede afhandeling van de informele bezwaren leiden tot veel minder officiële bezwaarschriften en daarmee zorgen voor meer rust tijdens de resterende WOZ periode. 

Inrichting van het werkproces

Er zijn verschillende manieren om het proces in te richten. Veel uitvoeringsorganisaties werken met een tweelijns proces. Door bij het KCC de vragen binnen te laten komen en de vraagstukken te categoriseren en gedeeltelijk af te laten handelen, ligt er vooral hier druk. De tweede lijn gaat de specialisatie in en handelt het vervolg af, hetzij direct of op basis van terugbelafspraken. Ook zijn er organisaties die eenlijns werken en alle vragen direct doorzetten naar de specialisatie, hetzij om direct af te handelen of door het werken met terugbelafspraken. Onafhankelijk van deze mogelijkheden is het van groot belang om het werkproces hierbinnen goed te hebben beschreven, zodat er soepel gewerkt wordt wanneer de ‘bom barst’. 

Goede voorbereiding is het halve werk

Belangrijk is het in ieder geval om niet te onderschatten dat er dit jaar waarschijnlijk veel meer telefoontjes van belanghebbenden binnen zullen komen. Door hier vooraf rekening mee te houden borgt u het soepele werkproces en een tijdige afhandeling!
 

 

 

 

Gijs Tillema

 

 

Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl

 

 

Volg ons via

 

 

 

Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl