Transformaties. Een win-winsituatie? 

Door:  Karin Top, taxateur

Publicatiedatum: 1 juni 2022 10:57
Er is een tekort aan woningen in Nederland. Op dit moment gaat het om circa 280.000 woningen (bron: adviesbureau Capital Value). Een tekort dat de komende jaren alleen maar toeneemt, is de verwachting. Het bouwen van nieuwe woningen duurt te lang en het aantal huishoudens groeit. 

Leegstand 

Aan de andere kant van de vastgoedmarkt zien we veel overtollig vastgoed. Kantoorgebouwen die leeg staan, andere (maatschappelijke) gebouwen die momenteel geen functie meer hebben en dus ook leegstaan. Enorm zonde natuurlijk, zeker wanneer je je bedenkt dat er een enorm tekort is aan woningen. De oplossing lijkt zo simpel, het transformeren van deze oude kantoorpanden en andere (maatschappelijke) gebouwen naar woningen. Maar zo simpel is het transformeren van vastgoed nog niet …

Klein versus groot

De afgelopen jaren is het erg opvallend dat tweederde van de panden die getransformeerd zijn een oppervlakte heeft van minder dan 500 m2. Kleinere panden zijn momenteel makkelijker te transformeren dan de grote panden. Dit lijkt te maken te hebben met de complexiteit, want deze neemt toe bij de grotere objecten. Denk hierbij aan de vergunningen, bestemmingsplannen, maar ook zeker de bouwkundige complexiteit. 

Vastgoedtransformatie

Bij transformeren van vastgoed is het belangrijk om te weten wat er precies onder transformaties valt. Het CBS hanteert de volgende definitie: “het hergebruik van bestaande panden waarbij het gebruik van het pand (deels) wordt omgezet van een niet-woonfunctie naar een woonfunctie.” Het splitsen van woningen valt hier dus niet onder. 

Het valt op dat de afgelopen jaren de meest voorkomende vorm van transformatie die is van kantoor naar woning (46%). Op de tweede plek staan de transformaties waarbij al een deel van het pand de bestemming wonen had (17%). Deze deeltransformaties zien we voornamelijk bij combinatiepanden van winkels en woningen.

Stevige pleister op de wond

Transformeren van vastgoed gaat het woningtekort natuurlijk niet oplossen, maar kan wel een belangrijke bijdrage leveren in de oplossing van het probleem. De verwachting is dat transformaties de komende jaren nog sterk zullen toenemen. Er blijft immers een tekort aan woningen en te weinig nieuwbouw, daarnaast daalt de vraag naar kantoorruimte. Er is veel leegstand in de winkelstraten. Transformaties voorkomen dus onnodige leegstand en zorgen voor een vergroting van de leefbaarheid in bepaalde gebieden. En dat helpt zeker bij de oplossing van het probleem…
 
Bronnen
>> Vastgoedjournaal  
>> Vastgoedmarkt  
>> RTL Nieuws

 

 

 

 

Karin Top

 

 

Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl

 

 

Volg ons via

 

 

 

Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl