Komt de PAS eigenlijk wel van pas?

Door: Geertjan Hoekstra RT (senior registertaxateur/rentmeester) en Johan van Putten (manager vastgoedtaxaties)

Publicatiedatum: 25 juli 2019 13:28

Juist op het moment dat de economie op volle toeren draait en de woningbouw een enorme vlucht neemt, komt de Raad van State met de uitspraak over het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Deze uitspraak over stikstof confronteert overheden en ondernemers in het hele land met nieuwe complicaties. Ruim 1600 bouwprojecten, waaronder talloze woningbouwprojecten, staan nu op losse schroeven.

Wat  is er aan de hand?

In beginsel bood het PAS ruimte om toestemming te geven voor (bouw)activiteiten die stikstof uitstoten in de buurt van beschermde natuurgebieden, onder de voorwaarde dat er in de toekomst herstel aan de natuur zou zijn. Echter in november 2018 heeft het Europese Hof hier een streep door gezet omdat bovenstaande in strijd is met de Europese Regels. De onderbouwing van de PAS is veel te vrijblijvend en daardoor niet correct. 

Wat zijn de gevolgen?

Op dit moment liggen er bijna 1600 bouwprojecten stil door deze recente uitspraak van de Raad van State. Het gaat om projecten die in de buurt liggen van de 160 Natura2000-gebieden. Minister Schouten (van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft meteen laten inventariseren welke projecten er nu daadwerkelijk in de problemen komen. En de lijst is qua aantal en bouwvolume niet gering. Bijzondere projecten zoals Vliegveld Lelystad en de bouw van 5000 woningen op voormalig vliegveld Valkenburg liggen stil.
Voor Nederland geldt een bouwopgave van 75.000 woningen per jaar. Deze woningen moeten deels gebouwd worden in ‘groene gebieden’ omdat deze opgave met alleen binnenstedelijke projecten niet haalbaar is. Deze bouwopgave stond sowieso al enorm onder druk door de hoge bouwkosten en het beperkte aantal locaties, maar krijgt nu helemaal een flinke tik. Als deze impasse te lang duurt gaat dit ongetwijfeld gevolgen hebben voor ontwikkelaars, bouwers en makelaars en kan het zelfs gevolgen hebben voor de waarde van de (bouw)grond.

Zijn er directe oplossingen?

Ja en nee! Deels zijn er bouwmogelijkheden binnen de huidige binnenstedelijke bestemmingsplannen waar nog ruimte is voor extra woningen. Daarnaast kunnen ontwikkelaars landelijk kleine bouwprojecten bundelen. Door de omvang kunnen deze projecten dan in aanmerking komen voor een positieve ADC-toetsing. Hierbij krijgen projecten waarbij geen alternatief (A) bestaat, maar wel een dwingende (D) reden van openbaar belang is en waarbij stikstof (C) wordt gecompenseerd tóch groen licht.

En nu?

De minister heeft inmiddels uiteengezet hoe haar ministerie op korte, middellange en lange termijn om wil gaan met de uitspraak van de Afdeling. Besloten is in ieder geval om een team van specialisten met hoge urgentie te laten werken aan oplossingsrichtingen voor de vraagstukken die de uitspraak met zich meebrengt. Zo zal er samen met het kabinet en medeoverheden worden gewerkt aan het realiseren van een nieuwe toekomstbestendige stikstofaanpak.


Bron: Vastgoedjournaal
Johan van Putten
Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl
Volg ons via
Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl