Het belang van een goede registratie van ongebouwde percelen in de WOZ

Door: Bart Kranenborg, adviseur vastgoed

Publicatiedatum: 24 oktober 2017 11:06
Landelijk gelegen gemeenten, opgelet. Wat is de stand van zaken van de kadastrale koppeling van de ongebouwde grondpercelen binnen uw gemeente? Durft u te stellen dat alle ongebouwde percelen onder het juiste vastgoedobject zijn gekoppeld? En beschikken deze over de correcte eigenaar- of gebruikerssituatie? Velen van u zullen deze vraag waarschijnlijk met “nee” beantwoorden.

Vervuiling van bestanden door onjuiste registratie

Met het aanzienlijke takenpakket van gemeenten is het belangrijk om prioriteiten te stellen. Daarbij is het begrijpelijk dat tijdens bepaalde periodes de afbakening van vastgoedobjecten op het gebied van ongebouwde percelen grond niet of niet volledig (kan) worden bijgehouden. Uiteraard is het wel zo dat er, als gevolg van een onjuiste registratie van ongebouwde percelen, na verloop van tijd bestandsvervuiling optreedt. Zaken komen incorrect in het systeem te staan en dit werkt vaak door naar andere aspecten van het werk. Wellicht tijd voor herstel … Maar wat zijn dan de directe voordelen? Waarom zouden we hier iets aan doen? Op een groot deel van de ongebouwde percelen wordt immers geen belasting geheven en dus kost het alleen maar tijd en geld om hiermee aan de slag te gaan. Ook al zijn de voordelen niet direct zichtbaar, ze zijn er wel degelijk.

De belangrijkste voordelen van een kwaliteitsslag op een rij

Door een controle op ongebouwde percelen uit te voeren…

  • wordt het bestand geactualiseerd en staan op kadastraal niveau de gronden correct gekoppeld. Hierdoor wordt het verwerken van  mutaties bij veel objecten een stuk eenvoudiger

Verder staat het oppervlak meegetaxeerde grond vaak niet correct in de onderdelen van een vastgoedobject opgenomen. Wanneer hierop controle en herstel plaatsvindt, zorgt dat ervoor …

  • dat er minder foutieve aanslagen worden opgelegd

Wanneer blijkt dat er te veel meegetaxeerde grond is opgenomen, dan kan dit zelfs een reden zijn om bezwaar te maken op de WOZ waarde. Het beoordelen van de ongebouwde percelen levert ook andere voordelen op zoals…

  • het herinrichten van WOZ containers of complexe (agrarische) eigendomssituaties die goed in kaart worden gebracht

Als de controles op de ongebouwde percelen voltooid zijn, adviseren wij om inlichtingenformulieren naar de eigenaren van de percelen te verzenden. Het is dan mogelijk om voor een groot deel van de percelen te bepalen wie deze gebruikt en of het daadwerkelijk vrijgestelde (cultuur)grond betreft. De inlichtingenformulieren vormen een belangrijke bron van informatie naast de opgaven van de Belastingdienst.

Actief problemen aanpakken

Een goed voorbeeld van een organisatie die proactief de problematiek aanpakt, is de belastingsamenwerking Hoogezand-Sappemeer-Slochteren. Er is daar gekozen voor een uitgebreide aanpak, waarbij in principe alle betreffende vastgoedobjecten op meer dan één niveau worden geanalyseerd en verwerkt. Op die manier wordt het bestand zo efficiënt en compleet mogelijk geactualiseerd. Ongeacht de wijze van aanpak is het in ieder geval duidelijk dat wanneer er voor langere tijd geen bijhouding plaatsvindt op het gebied van ongebouwde grondpercelen, dit serieuze problemen oplevert voor de gemeentelijke administratie. Gelukkig zijn er uiteenlopende handvatten beschikbaar om de problemen in kaart te brengen en op te lossen. En zo levert het oplossen van ogenschijnlijk onschuldige fouten u uiteindelijk diverse voordelen op.


Bart KranenborgContact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl
Volg ons via
Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl