Een haalbare kaart of niet?

Door: Pim Sacré RT, registertaxateur

Publicatie datum: 21 maart 2022 09:03
Sinds het regeerakkoord is aangenomen zijn er in het kabinet een aantal nieuwe ministerposten. Zo is er een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening. Onder meer verantwoordelijk voor het realiseren van de bouwopgave en het afschaffen van de marktverstorende fiscale voordelen. Ook is er een minister voor Stikstof en Natuur bij wie onder andere de integrale aanpak Stikstof, Nationaal Programma Landelijk Gebied en het transitiefonds tot de portefeuille behoren. Veel uitdagingen dus met bijbehorende doelstellingen. Maar zijn die doelstellingen ook haalbaar? Of ligt de lat toch te hoog?

Extra aandacht voor duurzaamheid

In het regeerakkoord is extra aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen, aanpak van stikstofproblematiek en het tekort aan woonruimte. Het te kort aan woonruimte wordt niet alleen aangepakt door het bouwen van nieuwe woningen. Ook het transformeren van leegstaande kantoorpanden neemt toe. Het kabinet wil daarnaast de woningbouw versnellen tot rond de 100.000 nieuwbouwwoningen per jaar. Hiervan moet tenminste twee derde binnen de Nationale Hypotheek Garantie vallen en is er speciale aandacht voor de bouw van woningen voor midden inkomens, starters en senioren. Om de bouwsnelheid te verhogen heeft het kabinet ook als doel om het prefab bouwen te stimuleren.

Een enorme uitdaging

Een andere opgave voor de komende jaren is de oplossing voor de stikstofproblematiek. In het verleden mocht extra stikstofuitstoot op een bouwlocatie via de “PAS Regeling” gecompenseerd worden, maar door een uitspraak van de Raad van State is dit niet meer mogelijk. Hierdoor zijn bouwbedrijven en ontwikkelaars gebonden aan strenge regelgeving over de hoeveelheid stikstofuitstoot. In sommige gevallen worden vergunningen geweigerd of worden bouwlocaties stil gelegd. In de toekomst moet deze onzekerheid aanzienlijk minder worden doordat er kaders worden geformuleerd waarbinnen een vergunning kan worden afgegeven. Er verdwijnen dan een hoop onzekerheden in het vergunningentraject. Verduurzaming van woningen wordt de komende jaren ook verder gestimuleerd. Zoals met een verplichte verduurzaming bij grootschalige verbouwing, het vergroten van subsidie op hybride warmtepompen en het stimuleren van het isoleren van oudere woningen via het Nationaal Isolatieprogramma. 

Haalbaar of niet?

Al met al een mooi pakket aan vooruitstrevende doelstellingen. Maar zijn deze doelstellingen haalbaar? Door de overlap van portefeuilles van beide ministers kan het gebeuren dat de doelstelling van de één de ander belemmert. De samenwerking tussen deze twee departementen is dus van essentieel belang. Door het creëren van extra ministerposten heeft de overheid echter wel erkend dat het belangrijk is dat er een structureel plan komt om de problemen op te lossen. Het geheel zal ook samenhangen met de technologische ontwikkelingen rondom prefab bouwen en het reduceren van de stikstofuitstoot bij de fabricage en het bouwproces. De afgelopen jaren hebben we gezien dat hoge kosten voor grondstoffen en de schaarste aan bouwmaterialen het bouwproces flink kunnen vertragen. Voor de korte termijn lijken de doelstellingen dan ook wat ambitieus… Maar ze kunnen een goed fundament vormen voor de langere termijn visie. De tijd zal het ons leren…

 

Pim Sacré RT

 

 

Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl

 

 

Volg ons via

 

 

 

Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl