Verordeningen

Decentrale overheden mogen alleen die belastingen heffen die in de wet vermeld staan, andere belastingen zijn expliciet uitgesloten. Ook mogen gemeentelijke heffingen en leges niet meer opbrengen dan waarvoor ze bedoeld zijn. In de gemeentelijke belastingverordening legt de gemeente vast wie wat moet betalen, waarom en hoeveel.

Juridisch advies en ondersteuning bij belastingenverordeningen

Uw belastingverordeningen zijn belangrijk voor bedrijfszekere belastingopbrengsten. Dus is het van belang dat de verordeningen juridisch correct zijn en de tarieven zorgvuldig zijn berekend. De inzet van Thorbeckes ervaren adviseurs en juristen garandeert dat uw verordeningen aan alle eisen voldoen. U kunt bij Thorbecke terecht voor:

  • Opstellen van verordeningen
  • Juridische toetsing conceptverordeningen
  • Berekenen van de tarieven
  • Bepalen kostendekkendheid
  • Advies over invoeren nieuwe belastingsoorten
  • Optreden als sparringpartner
  • Tijdelijke ondersteuning van onze juristen op uw afdeling

De ervaren adviseurs van Thorbecke staan voor u klaar

Wilt u weten wat onze (juridisch) adviseurs voor u kunnen betekenen? Of heeft u ondersteuning nodig bij uw belastingverordeningen? Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Opdrachtgever aan het woord

 

Medewerker aan het woord

mr. Gerjo Bosch

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht é in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl