Voormeldingen WOZ

De uitvoering van de Wet WOZ is sinds de invoering in 1997 enorm verbeterd. Toch is uit onderzoek gebleken dat de tevredenheid onder belastingplichtigen verder omhoog kan. Onduidelijkheid over de gronden van de WOZ-waardering speelt hierbij vaak een rol. Hieraan kunt u wat doen door burgers voorafgaand aan de daadwerkelijke aanslag via een 'voormelding' te informeren. Thorbecke heeft hiervoor een speciale interactieve module ontwikkeld, waarmee de belastingplichtige de WOZ-waarde, de objectgegevens en de geregistreerde kwaliteit en staat van onderhoud op laagdrempelige wijze kan controleren.

Correcte aanslagen, groter draagvlak, minder bezwaren

De ervaring is dat op deze manier de kwaliteit van de primaire en secundaire objectkenmerken in bestanden verbetert. Door deze tijdige communicatie verbetert ook de acceptatie van de WOZ-aanslag. Dat is op zich al een goede zaak. Ook voorkomt u zo tijdrovende en kostbare bezwaar- en beroepsprocedures. Niet onbelangrijk is dat u met deze werkwijze ook voldoet aan de eis van de Waarderingskamer om jaarlijks de kenmerken van 20% van de objecten te controleren. Uw voordelen bij het gebruik van de Thorbecke Voormeldingen applicatie:

  • In een vroeg stadium inzicht in WOZ-waarde en onderbouwing
  • Burgers controleren geregistreerde kenmerken van hun eigendom
  • Tijdig in gesprek over eventuele correcties/aanpassingen
  • Correcte aanslagen, groter draagvlak, minder bezwaarprocedures
  • U bepaalt welke burgers worden aangeschreven en welke onderdelen zichtbaar en te muteren zijn
  • Uitgebreide managementinformatie
  • Controles bij de voormeldingen tellen mee in de 20%-eis van de Waarderingskamer

Meer weten over de Thorbecke Voormeldingen applicatie?

Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl. Onze adviseurs staan u graag te woord.

Terug naar WOZ

Opdrachtgever aan het woord

 

Medewerker aan het woord

Martijn Möller

Martijn Möller

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief
 
Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl