Duurzaamheidsmonitor

Politiek en maatschappelijk gezien, ontstaat er draagvlak voor de mogelijkheid van uitsluiting van duurzaamheidmaatregelen zoals zonnepanelen voor de OZB. Gezien het grote belang om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen ligt het belonen van duurzaamheidmaatregelen eerder voor de hand dan het bestraffen ervan. De gemeente heeft daarvoor reeds binnen de grenzen van de Wet WOZ de mogelijkheid tot facultatieve vrijstelling. Wij adviseren u om deze gelegenheid aan te grijpen en de inventarisatie niet alleen tot zonnepanelen te beperken. Wij pleiten dan ook voor een inventarisatie die recht doet aan alle duurzaamheidinvesteringen, zoals warmtepompen, isolatie, terugwinunits, zonneboilers e.d. Voor het signaleren en registreren van de door de burger genomen duurzaamheidsmaatregelen ontwikkelde Thorbecke de Duurzaamheidsmonitor.

Thorbecke Duurzaamheidsmonitor

Met de Duurzaamheidmonitor winnen wij informatie rechtstreeks in bij de eigenaren. Die krijgen de gelegenheid om bewijsmateriaal te uploaden van de duurzaamheidsmaatregelen die genomen zijn. De meldapplicatie biedt de mogelijkheid om de maatregelen te vertalen naar een duurzaamheidfactor die kan worden opgenomen in de WOZ. 

Hoe werkt het?

Thorbecke stemt met uw gemeente af welke duurzaamheidsmaatregelen u wilt hebben geregistreerd en welke gegevens u wilt inventariseren. Ter illustratie: wilt u alleen het aantal zonnepanelen weten of wilt u ook de opbrengst en de datum van plaatsing weten? De burger ontvangt van de gemeente een brief waarin de URL en het wachtwoord is vermeld waarop de burger op de duurzaamheidsmonitor kan inloggen. Afhankelijk van de vooraf ingestelde vragen, doorloopt de burger een overzichtelijk menu. Hierin is duidelijk aangegeven wat met de vraagstelling wordt bedoeld en welke antwoorden zijn gewenst. Ook is het mogelijk om bewijsmateriaal zoals foto’s of facturen (al dan niet verplicht) te uploaden. De burger ontvangt per e-mail een samenvatting van de opgevoerde maatregelen. 

Retourlevering resultaten

U kunt de opgevoerde maatregelen retour ontvangen als separaat WOZ-deelobject of als berekende energiefactor. Deze energiefactor wordt door de duurzaamheidsmonitor berekend op basis van vooraf ingestelde (en met u besproken) parameters. Thorbecke kan de resultaten op de volgende manieren aan u retour leveren:

  • Was-Wordt Stuf-Tax bestand
  • Csv of Excel bestand

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze de Duurzaamheidsmonitor en de mogelijkheden? Bel 088-8883000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl