Duurzaamheidsmonitor

Voor het signaleren en registreren van de door de burger genomen duurzaamheidsmaatregelen heeft Thorbecke de duurzaamheidsmonitor ontwikkeld. 

Hoe werkt het?

Thorbecke stemt met uw gemeente af welke duurzaamheidsmaatregelen u wilt hebben geregistreerd en welke gegevens u wilt inventariseren.

Ter illustratie: wilt u alleen het aantal zonnepanelen weten of wilt u ook de opbrengst en de datum van plaatsing weten?

De burger ontvangt van de gemeente een brief waarin de URL en het wachtwoord is vermeld waarop de burger op de duurzaamheidsmonitor kan inloggen. 

Afhankelijk van de vooraf ingestelde vragen, loopt de burger door een overzichtelijk menu heen, waarin duidelijk is aangegeven wat met de vraagstelling wordt bedoeld en welke antwoorden zijn gewenst.


Ook is het mogelijk om bewijsmateriaal zoals foto’s of facturen (al dan niet verplicht) te uploaden.

De burger ontvangt per e-mail een samenvatting van de opgevoerde maatregelen.

U kunt de opgevoerde maatregelen retour ontvangen als separaat WOZ-deelobject of als berekende energiefactor. Deze energiefactor wordt door de duurzaamheidsmonitor berekend op basis van vooraf ingestelde (en met u besproken) parameters.
Retour levering resultaten

Thorbecke biedt u de mogelijkheid om de resultaten als volgt retour geleverd te krijgen:

  • Was-Wordt Stuf-Tax bestand
  • Csv of Excel bestandMissie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl