Waarderen van onroerende zaken

De Wet WOZ verplicht gemeenten om jaarlijks alle onroerende zaken van een WOZ-waarde te voorzien. De WOZ-waarden worden met een voor bezwaar vatbare beschikking kenbaar gemaakt aan de belastingplichtige. De WOZ-beschikking dient uiterlijk binnen acht weken na het begin van het heffingstijdvak te worden genomen. De Waarderingskamer, het toezichthoudend orgaan, heeft de laatste jaren haar controles aangescherpt. Alleen door efficiënt te werken kunnen gemeenten aan de eisen voldoen. De medewerkers van Thorbecke hebben ervaring met diverse waarderingsmodellen, waaronder Ortax, 4WOZ, GT WOZ, Key2 Waarderen, GouwTax en onze eigen waarderingsmodule TaxIT

Terug naar WOZ


Opdrachtgever aan het woordMedewerker aan het woord

Robin OudendijkMissie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl