Staatssteuntaxaties

Grond- en andere onroerendezaaktransacties tussen overheden en ondernemingen kunnen aspecten van (door Europa verboden) staatssteun in zich dragen. In artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is bepaald wat ongeoorloofde staatssteun is en hoe partijen dienen aan te tonen dat hiervan geen sprake is. Thorbecke is van de Europese voorschriften op de hoogte en verricht taxaties voor gemeenten en provincies ter toetsing of voorkomen van (onbedoelde) staatssteun. Thorbeckes taxateurs en taxaties voldoen aan de door Europa gestelde eisen van kwaliteit en onafhankelijkheid.

De taxateurs van Thorbecke staan voor u klaar

De ervaren en gecertificeerde taxateurs van Thorbecke kunnen u van dienst zijn met:

  • Verkenning en pre-advies
  • Taxaties
  • Advies en begeleiding bij eventuele verantwoordingsprocedures
Meer weten of een staatssteuntaxatie nodig?

Heeft u een staatssteuntaxatie nodig? Of een andersoortig taxatierapport? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen graag wat we voor u kunnen betekenen. Bel: 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl .


Medewerker aan het woord

Erik-Jan den Boef RT


Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl