Rekenkameronderzoek

Rekenkameronderzoek zorgt voor controle en inzicht. Wilt u als rekenkamercommissie onderzoek doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur en beleid? Thorbecke voert graag een rekenkameronderzoek voor u uit.

Inzicht door onafhankelijk rekenkameronderzoek

Met een rekenkameronderzoek versterkt u als rekenkamer(commissie) van de gemeente uw controlerende functie, maar ook de transparantie naar de burgers toe. Bij Thorbecke benaderen we ieder vraagstuk uit de onderzoeksopdracht van de rekenkamer vanuit verschillende disciplines. Dit zorgt voor een goed en allesomvattend inzicht. De onderzoeksuitkomsten bouwen we constructief kritisch op. De aanbevelingen geven de gemeenteraad en het college concrete handvatten voor verdere ontwikkeling in de toekomst.

Toetsingskader op maat

Voor ieder rekenkameronderzoek bepalen we samen met u als rekenkamercommissie het toetsingskader én de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Om draagvlak te creëren voor de onderzoeksresultaten, is het belangrijk om de gemeentelijke organisatie te betrekken bij het rekenkameronderzoek. In overleg komen we zo tot een vorm en een toetsingskader waarvan we verwachten dat die voor uw gemeente het meest succesvol zal zijn.

Thorbecke voert onder meer rekenkameronderzoeken uit op het gebied van:
  • (Maatschappelijk) Vastgoed
  • Besluitvormingsprocedures
  • Grondbeleid
  • Inkoop en aanbestedingen
  • Organisatie
  • Samenwerkingen
  • Sociaal domein
  • Subsidiebeleid en subsidieverstrekking
Meer weten over rekenkameronderzoek door Thorbecke?

Benieuwd wat de adviseurs van Thorbecke voor u kunnen betekenen op het gebied van rekenkameronderzoeken? Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.


Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl