Proclaimer WOZ-Viewer

Met ingang van 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van alle woningen in Nederland openbaar. Uw gemeente heeft de WOZ-waarden van de woningen ter beschikking gesteld aan het bedrijf Thorbecke B.V. om de WOZ-waarden tijdelijk te presenteren op de website mijnwozwaarde.nl. Thorbecke spant zich in om de website actueel te houden en te voorzien van de juiste informatie. Thorbecke gaat vertrouwelijk om met de gegevens die ons via uw gemeente zijn verstrekt en gebruikt deze gegevens alleen voor afgesproken doelen.

Komt u toch informatie tegen die niet correct is of werkt de website niet goed , dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Neemt u dan contact op met de afdeling WOZ en Belastingen van uw gemeente.