Bouwvergunningen

Onze flexibel inzetbare medewerkers basisregistraties ondersteunen u graag bij het ter plaatse opnemen en taxeren van de gereed gemelde bouwvergunningen en objecten in aanbouw. Thorbecke beschikt over een inventarisatie-app waarin de maatvoeringen voor zowel de BAG als de WOZ handig en efficiënt worden verwerkt. Uw voordelen:

  • Gegevens slechts eenmalig invoeren, voor meervoudig gebruik
  • Automatische verwerking in gemeentelijk systeem
  • Hoge mate van betrouwbaarheid
  • Besparing op kosten data-entry

Terug naar WOZ


Opdrachtgever aan het woord
Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl