Onderhoudsplan beheer objectkenmerken

Op grond van Europese wet- en regelgeving is de overheid verplicht om eens in de vijf jaar de gegevens die aan de belastingaanslag ten grondslag liggen te controleren. Hierom heeft De Waarderingskamer gemeenten verplicht om elk jaar minimaal één vijfde deel van hun objectenbestand op primaire- en secundaire objectkenmerken te controleren. Om dit goed en efficiënt te doen én de controles structureel in te bedden in de jaarlijkse WOZ-werkzaamheden, is een onderhoudsplan noodzakelijk. Thorbecke heeft reeds voor een groot aantal gemeenten een werkbaar onderhoudsplan gemaakt. 

Terug naar WOZ


Opdrachtgever aan het woord
Medewerker aan het woord

Mathijs Kortekaas


Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl