Inzicht in zorgvastgoed

Om ouderen en andere doelgroepen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen is het van belang dat er voldoende geschikte woningen voor hen zijn. Zijn die er wel? En zo niet, hoe kunt u er dan voor zorgen dat ze er komen? Hoeveel woningen zijn geheel of gedeeltelijk rolstoel- of scootmobieltoegankelijk? Zijn bestaande woningen geschikt te maken? Met andere woorden: in hoeverre is de toekomstige zorgbehoefte op te lossen met het bestaande woningaanbod? Voor een belangrijk deel is deze vraag te beantwoorden op basis van de gegevens in de basisadministraties. Thorbecke weet daarin de weg en vertaalt uw data in beleidsrelevante informatie.

Thorbecke analyseert: zorgvastgoed beter benutten door samenwerking

Gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties gaan steeds meer samenwerken; ook over gemeentegrenzen heen. Samenwerking wordt veel eenvoudiger als partijen goed inzicht hebben in het woningbezit en de kwaliteit ervan. Thorbecke analyseert data van alle samenwerkingspartners. De vastgoedadviseurs van Thorbecke ondersteunen u met:

  • Verzamelen, bewerken en ontsluiten van ruimtelijke en demografische data
  • Kwalificeren van bestaande woningen
  • Analyse van (toekomstige) vraag en aanbod
  • Adviezen over (haalbaarheid van) beleidsopties

De vastgoedadviseurs van Thorbecke staan voor u klaar!

Advies nodig? Of benieuwd wat onze vastgoedadviseurs voor u kunnen betekenen op het gebied van zorgvastgoed? Wij vertellen het u graag! Bel: 088-888 3000 of mail naar: info@thorbecke.nl.


Medewerker aan het woord

Lyske van der Ham MSc RE


Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl