Inrichten van waarderingsmodellen

Bij de WOZ-waardering van vastgoed maken gemeenten gebruik van programma's en modellen van verschillende leveranciers. Te denken valt aan GouwIT waarderen, Ortax, GTWOZ en/of GeoTAX, Key2waarderen, TIOX, Tog waarderingshuis, Civison, GouwIT Belastingen, Key2 Belastingen, enz. Bij het werken met deze programma's en modellen kunt u altijd een beroep doen op Thorbecke. Onze medewerkers zijn vertrouwd met alle gangbare waarderingsmodellen en belastingapplicaties en zijn zodoende altijd snel inzetbaar. Hierin onderscheidt Thorbecke zich van de meeste andere taxatiebureaus.

Terug naar WOZ


Medewerker aan het woord

Martijn Möller


Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl