Grondexploitatie

Grondexploitatie. Iets dat geregeld aan de orde komt bij gemeenten en projectontwikkelaars. Zo stelt de gemeenteraad een exploitatieplan op wanneer er een bestemmingsplan wordt vastgesteld met daarin bouwplannen van bepaalde omvang. Bij het opstellen van een exploitatieplan moet er rekening worden gehouden met de inbrengwaarden van de verschillende gronden binnen het bewuste exploitatiegebied. Voor het bepalen van de juiste waarden is een specialistische taxatie van belang.

Grondexploitatie: de juiste inbrengwaarden bepalen

Bij grondexploitatie worden de inbrengwaarden van de gronden als belangrijke kostenpost beschouwd. De inbrengwaarden dienen in de exploitatieopzet gebaseerd te zijn op de geobjectiveerde werkelijke waarde van de onroerende zaken. Voor gronden die op onteigeningsbasis zijn (of worden) verworven is de inbrengwaarde gelijk aan de volledige schadeloosstelling volgens de onteigeningswet

Wat kan Thorbecke voor u betekenen?

De taxateurs van Thorbecke houden zich regelmatig bezig met het taxeren van inbrengwaarden en hebben ervaring met het bepalen van volledige schadeloosstelling volgens de onteigeningswet. Het op correcte wijze bepalen van de inbrengwaarden geeft zekerheid over de haalbaarheid van ontwikkelingen en voorkomt dat u te maken krijgt met kostbare beroepsprocedures. De taxateurs van Thorbecke zorgen voor een objectieve en onafhankelijke taxatie. Ook kunnen zij u adviseren of de vastgestelde grondprijzennota van uw gemeente nog actueel is.

De taxateurs van Thorbecke staan voor u klaar

Een taxatie bij grondexploitatie nodig? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen graag wat we voor u kunnen betekenen. Bel: 088-888 3000 of mail naar: info@thorbecke.nl.


Medewerker aan het woord

Thijs Dam RT


Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl