Digitaal Bezwarenloket

Thorbecke ondersteunt gemeenten bij hun streven om bezwaarprocedures zoveel mogelijk te voorkomen. Waar bezwaarprocedures niet voorkomen kunnen worden, is het uiteraard van belang ze correct en binnen de gestelde termijnen af te handelen. Thorbeckes Digitaal Bezwarenloket is daarbij voor burger en gemeente een praktisch hulpmiddel. Het Digitaal Bezwarenloket is eenvoudig - in de eigen gemeentelijke huisstijl - in te voegen in de gemeentelijke websites en kan binnen enkele dagen in de lucht zijn.

WOZ-bezwaren snel, correct en klantvriendelijk afhandelen  

Aan het Digitaal Bezwarenloket zijn diverse controle- en managementtools gekoppeld, die inzicht geven in de aard en de (relatieve) omvang van de bezwaren en daarmee concrete handvatten bieden voor verbetering van de eigen processen. Het Digitaal Bezwarenloket is ook voor de bezwaarmakende burger een handig hulpmiddel. Burgers kunnen hun bezwaarschrift eenvoudig samenstellen op basis van uniforme tekstblokken en via e-mail en als XML-bericht aan uw gemeente verzenden. Deze uniforme aanlevering vergemakkelijkt de afhandeling aanzienlijk.

Wat kan Thorbecke voor u betekenen 

In combinatie met Thorbeckes andere WOZ-diensten voor burgers (zoals Voormeldingen WOZ ) zorgt het Digitaal Bezwarenloket ervoor dat burgers minder snel de noodzaak zullen voelen in zee te gaan met een commerciële WOZ-bezwarenmaker. De voordelen van het Digitaal Bezwarenloket van Thorbecke op een rij:

  • Klantvriendelijk
  • Helder geformuleerde bezwaarschriften, voor burger en gemeente
  • Voortgangscontrole en procesbewaking
  • Managementinformatie- en analysetools
De adviseurs van Thorbecke staan voor u klaar

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van informele en/of digitale bezwaarafhandeling door Thorbecke? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen graag wat we voor u kunnen betekenen! Bel: 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.


Medewerker aan het woord

Martijn Möller


Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl