Conversie naar gebruiksoppervlakte

Ondanks dat de meeste marktinformatie over woningen (Funda etc.) gekoppeld is aan de gebruiksoppervlakte van de woning en de gebruiksoppervlakte ook in de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) beschikbaar is, taxeren de meeste gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden woningen nog op basis van de bruto inhoud. Dit sluit steeds minder aan op de belevingswereld van eigenaren, kopers en huurders van woningen.

Verplicht taxeren naar gebruiksoppervlakte

Nu vanaf 1 oktober 2016 de WOZ-waarden van woningen openbaar zijn en de WOZ-waarden worden gepresenteerd in combinatie met gegevens uit andere basisregistraties, waaronder de gebruiksoppervlakte uit de BAG, wordt het nog lastiger uit te leggen dat de WOZ-taxaties veelal nog gebaseerd zijn op de bruto inhoud. Daarom heeft de Waarderingskamer besloten tot een verplichte overgang naar het taxeren van woningen op basis van de gebruiksoppervlakte. Er geldt een overgangstermijn van een periode van vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari 2017. Dat betekent dat gemeenten op tijd een plan moeten maken hoe zij deze overgang gaan aanpakken en op welk moment. Thorbecke beschikt over een beproefd concept waarmee wij uw organisatie kunnen helpen bij de conversie naar gebruiksoppervlakte.

De voordelen van het bepalen van de gebruiksoppervlakte door Thorbecke:
  • U ontvangt betrouwbare en actuele gebruiksoppervlakte, omdat gebruik wordt gemaakt van actuele hoogtebestanden
  • De grootte van de woning wordt gelijk gecontroleerd
  • Fouten in de BAG-geometrie worden direct aan u gemeld
  • Fouten in de BAG-WOZ koppeling bij verblijfsobjecten heeft u gelijk in beeld
  • Een groot deel van uw woningenbestand ontvangt een Stuf 25 controle record
  • Door gebruik te maken van een modelmatige berekening van de gebruiksoppervlakte bespaart u tijd en kosten
Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel: 088-888 3000 of mail naar: info@thorbecke.nl.


Medewerker aan het woord

Arnold Venema


Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Niewsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl