Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. Hierin is op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd. Gemeenten, provincies en andere 'bronhouders' zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van hun gegevens. De BGT-specialisten van Thorbecke hebben veel ervaring met gemeentelijke beheer- of registratiesoftware. Daarnaast zijn zij ervaren in het werken met de BGT, BAG, BOR en WOZ-applicaties.

Invoering van de BGT: Thorbecke ondersteunt 

De invoering van de BGT is nauw verbonden met de inrichting van de organisatie, bedrijfsprocessen, en automatisering. In dit complexe proces biedt Thorbecke ondersteuning van begin tot eind en op alle niveaus met:

  • Quick scan: inzicht in waar u staat én wat er moet gebeuren
  • Advies over samenwerking, procesinrichting en BGT-standaard of BGT-plus
  • Plan van Aanpak
  • Projectmanagement
  • Uitvoerende capaciteit (detachering)
De adviseurs van Thorbecke staan voor u klaar

Heeft u vragen of wilt u meer weten? En kunt u hulp gebruiken in dit complexe proces? Onze adviseurs vertellen u graag meer. Bel: 088-8883000 of mail naar: info@thorbecke.nl.


Opdrachtgever aan het woord

Medewerker aan het woord

Arnold Venema


Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl