Thorbecke is een gespecialiseerd adviesbureau voor publieke organisaties. Met veel verstand van informatiemanagement, basisregistraties,
taxaties, belastingen, juridisch advies, vastgoed en applicaties.>> Meer over Thorbecke

    

Vacature trainee basisregistraties

Ons team van jonge enthousiaste adviseurs is volop in ontwikkeling. Voor verschillende regio's in Nederland zoeken wij een trainee basisregistraties!
>> Thorbecke vacatures

   

Versterking Markermeerdijken

Voor de realisatie van de versterkte dijk is grond nodig. Thorbecke verwerft deze grond namens de Alliantie Markermeer-dijken. Een mooie uitdaging!
>> Grondverwerving

      

Vastgoedmarkt in beweging

De prijzen van vastgoed stijgen weer. Een belangrijk moment om de waarde van vastgoed op de balans te controleren. Ons advies?
>> Beweging vastgoedmarkt

    

Huur: nieuwe boekhoudregels

De nieuwe regels verplichten bedrijven om huur- en leaseovereenkomsten op de balans te noteren. Dit heeft gevolgen voor uw vastgoedbeheer!  
>> Huur

    

Thorbecke WOZ Viewer

Sinds 1 oktober 2016 moeten WOZ-waarden van woningen openbaar zijn. Kunnen burgers in uw gemeente hun WOZ-waarden raadplegen?  
>> WOZ Viewer

     

       

Leergang Omgevingswet

De Omgevingswet treedt in 2019 in werking. De juristen van Thorbecke ontwikkelde een speciale Leergang  om gemeenten op weg te helpen.
>> Omgevingswet

      

     

Instandhouding monumenten

Komt u in aanmerking voor instandhoudingssubsidie? Aanvragen kan weer vanaf februari! Waar dient u rekening mee te houden?  
>> Subsidie monumenten aanvragen

     

    

Vacatures     >> Werken bij Thorbecke

     

Nieuwe wet BAG op komst

Naar verwachting gaat de nieuwe Wet BAG per 1 januari 2018 in. Ook wordt de Catalogus BAG aangepast. Wat betekent dit?
>> Nieuwe wet BAG

       

     

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl