Vacature trainee basisregistraties

Ons team van jonge enthousiaste adviseurs
is volop in ontwikkeling. Voor verschillende
regio's in Nederland zoeken wij een trainee
basisregistraties! >>Lees meer


Huur: nieuwe boekhoudregels

De nieuwe regels verplichten bedrijven
om
huur- en leaseovereenkomsten op
de balans te noteren. Dit heeft gevolgen 
voor uw vastgoedbeheer! >>Lees meer

Applicatie- en of functioneel beheer

Door veranderende wetgeving wordt dit
vak steeds complexer. De ervaren applica-
tiebeheerders van Thorbecke helpen uw
organisatie er graag mee!
>> Lees meer
Versterking Markermeerdijken

Voor de realisatie van de versterkte dijk is
grond nodig. Thorbecke verwerft deze
grond namens de Alliantie Markermeerdij-

ken. Een mooie uitdaging! >>Lees meerThorbecke WOZ Viewer

Sinds 1 oktober 2016 moeten WOZ-
waarden
van woningen openbaar zijn. Kunnen burgers in uw gemeente hun
WOZ-waarden raadplegen?  >>Lees meer


Vacatures                      >>Lees meer


Vastgoedmarkt in beweging

De prijzen van vastgoed stijgen weer.
Een belangrijk moment om de waarde
van vastgoed op de balans te controleren.
Ons advies
>> Lees meerLeergang Omgevingswet

De Omgevingswet treedt in 2019 in wer-
king. De
juristen van Thorbecke ontwikkel-
de een speciale Leergang  
om gemeenten
op weg te helpen.
>>Lees meerAudit protocol BAG op de schop

Na evaluatie van de huidige methode

is besloten om het protocol aan te passen.

Hierdoor zitten gemeenten in een
tussenfase. >>Lees meer 
       Missie van Thorbecke

         Door daadkracht en in samenwerking

         publieke organisaties verder brengen
Thorbecke Nieuwsbrief
Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl