Onze Missie:
  door daadkracht én in samenwerking publieke
  organisaties verder brengen.

 

 

  

                                                                  


  • Thorbecke ontzorgt gemeenten bij een soepele aansluiting op de LV WOZ. Lees meer
  • Pre-BAG audit van Thorbecke is de optimale voorbereiding op de BAG-beheer audit, aldus ..... Lees meer
  • Nu verkrijgbaar: Jurispudentie Planschade 2013 bestel direct
  • Provincie Fryslân gunt Thorbecke taxatiewerkzaamheden
  • Inmeten netto gebruiksoppervlakte niet-woningen Lees meer
  • Nieuwe release CheckMate: oktober 2013 Lees meer
  • Basiscursus Gemeentebelastingen voor raadsleden. Lees meer
  • Aantal bezwaren WOZ naar verwachting bijna gehalveerd. Lees meer
  • Kenniscentrum en Thorbecke bundelen krachten. Lees meer