Vacature trainee basisregistraties

Ons team van jonge enthousiaste adviseurs
is volop in ontwikkeling. Voor verschillende
regio's in Nederland zoeken wij een trainee
basisregistraties! >>Lees meer


Huur: nieuwe boekhoudregels

De nieuwe regels verplichten bedrijven
om
huur- en leaseovereenkomsten op
de balans te noteren. Dit heeft gevolgen 
voor uw vastgoedbeheer! >>Lees meer

Instandhouding monumenten

Komt u in aanmerking voor instandhou-
dingssubsidie? Aanvragen kan weer vanaf
februari! Waar dient u rekening mee te
houden?
>> Lees meer




Versterking Markermeerdijken

Voor de realisatie van de versterkte dijk is
grond nodig. Thorbecke verwerft deze
grond namens de Alliantie Markermeerdij-

ken. Een mooie uitdaging! >>Lees meer



Thorbecke WOZ Viewer

Sinds 1 oktober 2016 moeten WOZ-
waarden
van woningen openbaar zijn. Kunnen burgers in uw gemeente hun
WOZ-waarden raadplegen?  >>Lees meer


Vacatures                      >>Lees meer






Vastgoedmarkt in beweging

De prijzen van vastgoed stijgen weer.
Een belangrijk moment om de waarde
van vastgoed op de balans te controleren.
Ons advies
>> Lees meer



Leergang Omgevingswet

De Omgevingswet treedt in 2019 in wer-
king. De
juristen van Thorbecke ontwikkel-
de een speciale Leergang  
om gemeenten
op weg te helpen.
>>Lees meer



Nieuwe wet BAG op komst

Naar verwachting gaat de nieuwe Wet
BAG per 1 januari 2018 in. Ook wordt de
Catalogus BAG aangepast. Wat betekent
dit?
>>Lees meer




       Missie van Thorbecke

         Door daadkracht en in samenwerking

         publieke organisaties verder brengen




Thorbecke Nieuwsbrief




Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl