GEO-informatie: de meerwaarde?

Thorbecke directeur Piter Holwerda
vertelt over de meerwaarde van
GEO-informatie in GIS-magazine.

>>Lees meer


Huur: nieuwe boekhoudregels

Vanaf 1 januari 2019 zijn bedrijven ver-
plicht huur- en leaseovereenkomsten op
de balans te noteren. Dit heeft gevolgen 
voor uw vastgoedbeheer! >>Lees meer

Applicatie- en of functioneel beheer

Door veranderende wetgeving wordt dit
vak steeds complexer. De ervaren applica-
tiebeheerders van Thorbecke helpen uw
organisatie er graag mee!
>> Lees meer
Versterking Markermeerdijken

Voor de realisatie van de versterkte dijk is
grond nodig. Thorbecke verwerft deze
grond namens de Alliantie Markermeerdij-

ken. Een mooie uitdaging! >>Lees meer


Informatiebeveiliging Thorbecke

Bij Thorbecke staat informatiebeveiliging
hoog op de agenda
. Zoals bij uitwisselen
van bestanden met persoonsgegevens.

Wat is er zo belangrijk? >>Lees meer


Vacatures                      >>Lees meer


Kwaliteit up-to-date?

Is de kwaliteit van het WOZ-bestand
binnen uw gemeente up-to-date
?

>> Lees meerLeergang Omgevingswet

De Omgevingswet treedt in 2019 in wer-
king. De
juristen van Thorbecke ontwikkel-
de een speciale Leergang  
om gemeenten
op weg te helpen.
>>Lees meerAudit protocol BAG op de schop

Na evaluatie van de huidige methode

is besloten om het protocol aan te passen.

Hierdoor zitten gemeenten in een
tussenfase. >>Lees meer 
       Missie van Thorbecke

         Door daadkracht en in samenwerking

         publieke organisaties verder brengen
Thorbecke Nieuwsbrief
Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl