GEO-informatie: de meerwaarde?

Thorbecke directeur Piter Holwerda
vertelt over de meerwaarde van
GEO-informatie in GIS-magazine.

>>Lees meer


Huur: nieuwe boekhoudregels

Vanaf 1 januari 2019 zijn bedrijven ver-
plicht huur- en leaseovereenkomsten op
de balans te noteren. Dit heeft gevolgen 
voor uw vastgoedbeheer! >>Lees meer

Meldplicht datalekken

Vanaf 1 januari 2016 zijn
gemeenten verplicht een datalek
te melden. Bent u hierop voorbereid?

>> Lees meer
Verschillendetectie

Hoe houdt u als gemeente grip op
vergunningsvrije en illegale bouw?

>>Lees meerInformatiebeveiliging Thorbecke

Bij Thorbecke staat informatiebeveiliging
hoog op de agenda
. Zoals bij uitwisselen
van bestanden met persoonsgegevens.

Wat is er zo belangrijk? >>Lees meer


Vacatures                      >>Lees meer


Kwaliteit up-to-date?

Is de kwaliteit van het WOZ-bestand
binnen uw gemeente up-to-date
?

>> Lees meerThorbecke Juridisch seminar!

Op 31 mei, 7 juni en 14 juni organiseren
wij seminars over de nieuwe wet- en regelgeving! Deelname is gratis.
Komt u ook? 
>>Lees meerAudit protocol BAG op de schop

Na evaluatie van de huidige methode

is besloten om het protocol aan te passen.

Hierdoor zitten gemeenten in een
tussenfase. >>Lees meer 
       Missie van Thorbecke

         Door daadkracht en in samenwerking

         publieke organisaties verder brengen
Thorbecke Nieuwsbrief
Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl